Prindër, ju jeni partnerët tanë në edukim!


Në këtë projekt fokusi vendoset tek kujdesi që prindi duhet të ketë në raport me fëmijën, duke i konsideruar ata bashkëpunëtorë.
 Sa rëndësi ka vëmendja, inkurajimi, motivimi, shpërblimi. Shtrohen pyetje mbi të nxënin, mbi këshilla, për shembull sa duhet të jetë një prind një vëzhgues i rregullt, si të ulet dhe të bisedojë me fëmijën, si ta përdorë median për edukim, deri në ç’masë ajo është e dëmshme dhe deri  më ç’masë është e dobishme.

Objektiva e këtij projekti janë:

  • Të njohim prindërit me synimin e shkollës
  • Të njohim prindërit me ndryshimet në kurrikul dhe ndryshimet në tregun e punës
  • Të njohim prindërit me detyrimet dhe të drejtat e tyre
  • Të shndërrojmë shkollën në një shkollë efektive falë partneriteit shkollë-familje.
  • T’u tregojmë prindërve teknikat dhe metodat e mësimdhënies nëpërmjet të cilave mësojnë nxënësit
  • Të ndihmojmë dhe trajnojmë prindërit e fëmijëve me vështirësi në të nxënë.
  • Të kultivojmë interesin për arsim, dije, aftësi, falë njohurive,shprehive dhe vlerave që ndërtohen në shkollë
  • Prindi është arsimtari i parë i fëmijës së vet.

Bledar Lipo; Shkolla “Selim Gjona” Pogradec

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

100 fotografitë që ndryshuan botën

Next Article

Libri i javës - 'I keqi i vetes'

Related Posts