Arti, pjesë e pandashme në zhvillimin e fëmijës suaj

Tradicionalisht, arti është parë kënaqësi rekreative. Megjithatë, siç tregohet në studimet e shumta kërkimore, arti mund të jetë një burim shumë i vlefshëm në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës…

Si ndihmon arti në zhvillimin e fëmijës suaj?

Tradicionalisht, arti është parë kënaqësi rekreative. Megjithatë, siç tregohet në studimet e shumta kërkimore, arti mund të jetë një burim shumë i vlefshëm në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës. Pra, duke u angazhuar në aktivitete artistike, jo vetëm që fëmija të ketë kënaqësi krijuese, por edhe përfitime të shumta zhvillimore. Lexoni për të ditur më shumë për aftësitë e ndryshme, të cilat fëmijët mund të zhvillojnë përmes artit

Aftësitë krijuese

Në kohët e sotme, risi është një aftësi shumë e vlefshme, pavarësisht nëse është në fëmijët apo të rriturit. Shoqëria ka nevojë për njerëz të rinj, të cilët mund të krijojnë përparime. Krijimi i artit i lejon fëmijët të shprehen lirshem, duke zhvilluar kështu ndjenjën e tyre të inovacionit. Për të nxitur risi, prindërit duhet të mbulojnë muret e shtëpive me punë krijuese të bëra nga fëmijët e tyre. Pra, prindërit duhet të kufizojnë kohën e fëmijëve dhe qe e shpenzojnë ne teper kohe për të  aftësitë e tyre krijuese.

Aftësitë për marrjen e vendimeve

Për të nxitur zhvillimin shoqëror dhe kognitiv në fëmijët, është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për kuptimin e termit “ Ka mënyra të ndryshme për të bërë gjëra. Për shembull, veshjet e fëmijëve, dhuratat dhe të tjera. Gjithashtu, atyre u duhet dhënë liria për të zgjedhur veprimtarinë e preferuar të artit. Duhet të ketë udhëzime minimale nga të rriturit.

Aftësitë e mësimit vizual

Aktivitetet si vizatimi, skulptura, piktura dhe pune dore ndihmojnë jashtëzakonisht në zhvillimin e aftësive të të mësuarit vizual. Për shembull, mësimet e nxjerra mund të përfshijnë „udhëtime“ në një vend të ri ose një planeti të ri. Ose një mësim pikture mund të përfshijë pikturë të instrumenteve muzikore dhe të frutave, të cilat mund t’i ndihmojnë fëmijët në identifikimin e objekteve të ndryshme.

 Këmbëngulja

Krijimi i një baze solide durimi dhe këmbënguljeje. Bota e sotme kërkon shumë këmbëngulje në mënyrë që të ketë sukses. Dhe arti siguron ekspozimin e duhur ndaj këmbënguljes në një moshë të re.

Fokusi

Një nga aftësitë kryesore përmes artit eshte fokusi. Për shembull, një aktivitet si thurje apo pune dore përfshin sasi të madhe të përqendrimit. Po kështu, krijimi i artit ndihmon në kujtesën dhe fuqinë e mbajtjes mend te fëmijët.

Aftësitë e gjuhëve

Kur merren me art, fëmijët kanë mundësi të mësojnë fjalë të reja për forma, ngjyra ose veprime të ndryshme. Mund t’i bëjë këto aktivitete më kuptimplotë duke pyetur. Ose ata mund ta bëjnë fëmijën të tregojë përvojën e tyre. Prindërit gjithashtu mund të përfshijnë fëmijët në aktivitete të thjeshta, të tilla si grumbullimi i letrës dhe identifikimi i pjesës si një „top“.

Në botën e sotme të globalizuar, ne jetojmë në një shoqëri të ndryshme. Arti mund të jetë një mjet shumë i dobishëm për t’i bërë fëmijët të vetëdijshëm për kulturat e ndryshme, duke i përgatitur ata për të ardhmen. Për raste si, garat e vizatimit ose të veshjes së zbukuruar, të cilat sillen nëpër festa të veçanta, ndihmojnë fëmijët nga të gjitha komunitetet të ekspozohen në ato festivale. Ngjashëm, garat e artit mund të organizohen me objektivin e vetëm ose diversitetin ngarje.

Terapia e artit

Terapia e artit mund të jetë e dobishme për të ndihmuar fëmijët të përballen me një sërë çështjesh të tilla si çrregullime në gjuhë, sjellje, probleme të të mësuarit dhe pyetje të tjera kërkimore, të cilat janë pengesë për të mësuar. Terapia e artit varet gjithashtu nga problemet specifike me të cilat ballafaqohen fëmijët.

Mendimet përfundimtare

Si përfundim, arti mund të ndihmojë në zhvillimin e fëmijës në mënyra të ndryshme.  Pra, fëmijët duhet t’u jepet mjedisi i duhur për të shprehur veten e tyre si krijues pa asnjë pengesë. Pra, le të marrë fëmiu juaj hapin e parë për të shprehur dhe krijuar botën e tij përmes vizatimeve.

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Fëmijët me aftësi ndryshe, Lorela Garuli: Të forcohet roli i psikologut në çerdhe dhe kopshte.

Next Article

Sjelljet e njerëzve që kanë vuajtur nga mungesa e dashurisë në fëmijëri

Related Posts