Ndikimet e edukimit të prindërve në arritjet arsimore të fëmijëve të tyre: Perceptimit i prindërve dhe fëmijëve

Mënyrat si ndikon arsimimi i prindërve në arritjet akademike të fëmijëve na i shpjegon për Portalin Shkollor, psikologia Anida Zebi. Karakteristikat prindërore si, arsimi, profesioni, të ardhurat etj, ndikojnë mbi arritjet arsimore të fëmijëve.

Edukimi i prindërve parashikon rezultatet arsimore të fëmijëve, krahas karakteristikave të tjera familjare si të ardhurat, profesionet e prindërve dhe vendndodhjen e banimit. Shpjegimi më i spikatur dhe më i drejtpërdrejtë i lidhjes midis arsimimit të prindërve dhe arritjeve akademike të fëmijëve të tyre mbështetet në supozimin se prindërit mësojnë diçka gjatë shkollimit që ndikon mënyrat në të cilat ata ndërveprojnë me fëmijët e tyre rreth aktiviteteve mësimore në shtëpi.

Edukimi i prindërve duhet të ndikojë në aftësitë, vlerat dhe njohuritë e prindërve të sistemit arsimor; të cilat, nga ana tjetër, duhet të ndikojnë në praktikat e tyre edukative në shtëpi dhe aftësitë që fëmijët duhet të modelojnë, si dhe aftësinë e prindërve për të ndërhyrë në sistemin arsimor në emër të fëmijëve të tyre. 

Pjesa më e madhe e provave të lidhura me këtë perspektivë është përqendruar në gjuhën e hershme dhe në leximin e ndërveprimeve midis prindërve dhe fëmijëve të tyre. Prindërit e arsimuar flasin dhe përdorin gjuhë më komplekse dhe të larmishme me fëmijët e tyre, të cilët, nga ana tjetër, parashikojnë aftësi më të mira të gjuhës dhe leximit gjatë fëmijërisë .

Prindërit me arsim më të lartë gjithashtu kanë shpresa më të larta për edukimin e fëmijëve të tyre, të cilat, nga ana tjetër, parashikojnë arritje më të mëdha arsimore për fëmijët e tyre. Së fundi, prindërit me arsim të lartë sigurojnë që fëmijët e tyre të jenë të ekspozuar ndaj shumë mundësive arsimore në komunitetet e tyre.

Për shembull, prindërit me arsim të lartë i regjistrojnë fëmijët e tyre në mësimet e muzikës, në shkencën dhe në programet kompjuterike dhe në kampet verore relevante arsimore. Ata gjithashtu kanë më shumë gjasa të regjistrojnë fëmijët e tyre në shkollat më të mira private dhe të marrin ndihmën e profesionistëve nëse fëmijët e tyre fillojnë të kenë vështirësi në shkollë. 

Një tjetër shpjegim për lidhjen e arsimimit të prindërve me arritjet akademike të fëmijëve të tyre lidh arsimin e prindërve me arritjet e fëmijëve në mënyrë indirekte përmes ndikimit të edukimit të prindërve dhe të ardhurave familjare ku familja mund të jetojë dhe llojet e vendeve të punës që prindërit kanë gjasa të kenë. Sipas kësaj perspektive, edukimi i një individi ndikon mbi të cilin merret ajo ose ai, llojet e punës që të dy prindërit kanë të ngjarë të kenë dhe kështu të ardhurat që prindërit kanë gjasa të fitojnë. 

Së bashku, të ardhurat familjare dhe vendbanimi i familjes do të ndikojnë në llojet e shkollave dhe mundësitë dhe rreziqet e fqinjëve për të cilat fëmijët e tyre do të ekspozohen .Nga ana tjetër, këto karakteristika të shkollës dhe të lagjes duhet të ndikojnë drejtpërdrejt në arritjen arsimore të fëmijëve nëpërmjet llojeve të mundësive për të mësuarit që ua ofrojnë fëmijëve dhe llojeve të rreziqeve me të cilat fëmijët duhet të përballojnë kur rriten. Këto karakteristika të shkollës dhe mjedisit ku rriten duhet të ndikojnë gjithashtu në sjelljet e prindërve në shtëpi. Nëse prindërit mund t’i besojnë shkollave dhe lagjeve për të ofruar shumë mundësi dhe pak rreziqe për fëmijët e tyre, ka të ngjarë që fëmijët e tyre të marrin pjesë plotësisht në këto burime. Megjithëse i pari nga këto opsione i mbron fëmijët nga rreziqet e lagjeve, gjithashtu kufizon mundësinë e fëmijëve për të marrë pjesë në një shumëllojshmëri veprimtarish që mund të lehtësojnë arritjet e tyre arsimore.

Opsioni i dytë kërkon një marrëveshje të madhe të menaxhimit të familjes, gjë që kërkon kohë dhe para që familjet që jetojnë në lagje të varfra dhe të rrezikshme nuk kanë të ngjarë të kenë. Të jetosh në lagje të rrezikshme dhe të kesh punë të ngarkesa të mëdha, me paga të ulëta mund të ndërlikojë gjithashtu shëndetin mendor të prindërve, duke e bërë përsëri të vështirë për prindërit e varfër që të ofrojnë përvoja stimuluese për fëmijët e tyre. 

Këto lloj ngarkesash gjithashtu mund të dëmtojnë aftësinë e prindërve për të siguruar një ambient të ngrohtë, mbështetës dhe të qëndrueshëm në shtëpi për fëmijët e tyre, duke e bërë të vështirë për fëmijët të angazhohen plotësisht në mundësitë e të nxënit të ofruara nga shkollat e tyre.

Ndikimi i edukimit të prindërve nga një këndvështrim pak i ndryshëm por i lidhur, ështe lloji i vendeve të punës që prindërit duhet të ndikojnë në vlerat dhe qëllimet që kanë për fëmijët e tyre, gjë që duhet të ndikojë në sjelljet e prindërve . Prindërit në punët e klasës punëtore kanë më pak gjasa të vlerësojnë kuriozitetin intelektual sesa prindërit në punë profesionale. Këta prindër gjithashtu kanë më pak gjasa të modelojnë rëndësinë e aktiviteteve intelektuale në shtëpi.

Së bashku këto karakteristika nuk kanë gjasa të lehtësojnë zhvillimin e niveleve të larta të kuriozitetit intelektual dhe angazhimit arsimor në fëmijët e tyre. Ekzistojnë një sërë lidhjesh të besueshme ndërmjet arsimimit të prindërve dhe arritjeve arsimore të fëmijëve të tyre. 

Lloji i edukimit që marrin prindërit ka shumë të ngjarë që të ndikohet nga kultivimi i tyre gjenetik i lidhur me inteligjencën, motivimin dhe temperamentin.  Karakteristikat prindërore, si, arsimi, anëtarësimi në grup kulturor, profesioni, të ardhurat etj, ndikojnë mbi arritjet arsimore të fëmijëve të tyre nëpërmjet ndikimit të tyre në besimet dhe sjelljet e prindërve, nga ana tjetër, ndikojnë në aftësitë, vlerat, motivimin dhe vetë konceptet e fëmijëve të tyre, të cilat, nga ana tjetër, ndikojnë në angazhimin e fëmijëve në një shumëllojshmëri veprimtarish. Ky angazhim, me kalimin e kohës, përcakton arritjet arsimore të fëmijëve.

Gjithashtu nivelet më të larta të edukimit të prindërve parashikojnë stereotipa më të ulëta gjinore dhe më pak praktika të socializimit gjinor brenda familjes. 

Anida Zebi, psikologe shkollore

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Strategjitë e një mësimdhënie efektive

Next Article

Përgatitjet e maturës shtetërore 2019

Related Posts