“Dua të bëhem mjek”

Udhëzimin nr. 12, datë 27.2.2018 “Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”.

Veprimtaria mësimore edukative është përgatitur nga Zvjetllana Sallufi, Kopshti Dallëndyshet. Ju ftojmë të shikoni se si është zhvilluar tema “Dua të bëhem mjek”.

Tema: Dëshiroj të bëhem mjek

Synimi: Dashuria për punën e mjekut. Zbatimi i këshillave që na jep ai për mbarëvajtjen e shëndetit.

Objektivat:

• Të pasurojmë fjalorin me fjalë të reja.

• Të zhvillojmë imagjinatën për të shprehur ndjenjat.

• Të emërtojmë disa medikamente që përdoren në kopsht.

• Të kopjojnë fjali duke ndjekur modelin.

• Të vizatojnë aq sa tregon numërori.

• Të argëtohen gjatë lojës.

Mjetet: Lapustila, letra të bardha, veglat e mjekut, blister, shishe shurupi, kartela etj.

Metoda: Bisedë, lojë, të pyeturit, diskutim, punë në grupe të vogla.

Pritja e fëmijëve: Mësuesja përshëndetet me fëmijët dhe prindërit. Ajo i lë të lirë fëmijët të bisedojnë dhe të shkëmbejnë përvojat e ditëve të mëparshme.

Përvojat e drejtpërdrejta: Fëmijët vëzhgojnë kartelat mbi tavolinë, veglat e mjekut, tablo të ndryshme që lidhen me temën. Ata shkëmbejnë përvojat kur kanë qenë te mjeku në farmaci etj.

Takimi i mëngjesit: Fëmijët mblidhen në formë gjysmërrethi menjëherë sapo mësuesja lëshon sinjalin.Të gjitha vajzave ajo u jep lule me ngjyrë rozë dhe djemve me ngjyrë të kaltër. Ajo iu kërkon fëmijëve lulet, në njërën anë djemtë dhe në tjetrën vajzat. Pasi i numërojnë lulet sipas ngjyrave ata mund të kuptojnë se sa djem dhe vajza kanë ardhur. Bëjnë diferencën. Cilët janë më shumë? Mësuesja i vendos ato me kapëse në trikot e tyre.

Plotësohet kalendari: Dita, data, muaji, stina, viti, moti duke vendosur shenjat përkatëse.

Veprimtaria ditore: Mësuesja e drejton bisedën me anë të pyetjeve: “Si është koha sot? Me kë erdhët në kopsht? Kush ju shoqëroi këtu? A keni ardhur të gjithë sot? A kemi mungesa? Pse nuk ka ardhur Olisja? Kush e viziton? Pse e viziton? Po ju a keni qenë ndonjëherë sëmure? Kush ju mjekoi? Po ilaçet, ku i moret? A e dini se çfarë ndodh po të mos jetë mjeku? A dini ju t’i emërtoni veglat e mjekut? Si përdoren ato?”

Mësuesja nxjerr përpara klasës disa fëmijë të cilët janë veshur me triko të bardha që të vizitojnë fëmijët e tjerë. Doktori i vogël tregon se si përdoret stetoskopi, luga, aparati i veshit etj. Pasi mbaron “mjeku” i tregon “pacientit” si dhe sa herë pihet ilaçi …, ndërsa te këndi i farmacisë i sëmuri paraqet një recetë. Ilaçi që jep “teta farmacistja” mund të jetë kokërr ose shpesh shurup. Fëmijët merren me kuptimin e fjalëve të reja dhe i përdorin ato: vitamina, ilaçe, mjek, stetoskop, recetë, kartelë. Një fëmijë shpreh dëshirën të bëhet mjek. Përse? Sepse mjeku mjekon dhe shëron jetët tona.

Shpërndarja nëpër qendrat e aktivitetit: Fëmijët zgjedhin sipas dëshirës këndin ku do të punojnë.

Këndi i lexim-shkrimit: Fëmijët kopjojnë me shkronja kapitale fjalët: MJEK, ILAÇE, VIZITOJ.

Këndi i matematikës: Mësuesja vendos mbi tavolinë mjetet e mjekut. Fëmijët i numërojnë sendet një nga një.

Këndi i artit: Loja “Te doktori”. Fëmijën luajnë doktorësh duke përdorur mjetet e punës.

Vlerësimi i punës ditore: Fëmijët vlerësojnë dhe vetëvlerësojnë punimet e tyre duke i shoqëruar me simbole e shprehje vlerësuese, si: “Të lumtë dora punëtore”

Zvjetllana Sallufi

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Ese: Vajza, ju mund të arrini gjithçka

Next Article

Udhëzues metodik për dosjen "Hop Hop"

Related Posts