Rrjeti profesional i gjuhës shqipe dhe letërsisë takim me mësuesit

Drejtuesit e rrjeteve profesionale në Shkodër për lëndët Gjuhë shqipe dhe Letërsi X-XI Ermira Ymeraj dhe prof. Arjan Frashëri zhvilluan një takim me mësuesit për t’i ndihmuar ata në hartimin e planeve të reja mësimore.

Në kuadër të nismës “Tri lëndë në gjashtë orë” rrjeti profesional i gjuhës shqipe dhe letërsisë në Shkodër zhvilloi një takim me mësuesit. Në takim u diskutua mbi përvojat e mundshme të secilit mësues në riorganizimin tematik të planeve për tremujorin e dytë.

Ky rrjet profesional hartoi katër modele të cilët ua shpërndau mësuesve për t’iu ardhur në ndihmë për hartimin e planeve individale të secilit mësues.

Drejtuesit e rrjeteve profesionale në Shkodër për lëndët Gjuhë shqipe dhe Letërsi X-XI Ermira Ymeraj dhe prof. Arjan Frashëri.

Modelet e planifikimeve për tremujorin e dytë u hartuan nga profesor Arjan Frashëri.

Prezantimi i nismës dhe nevojave për hartimin e planit për tremujorin e dytëNevoja e rishikimit të kujdesshëm të temave që në dukje kanë afri logjike por kanë vështërsi për t’u trajtuar bashkë
Diskutime për problematikat në rigrupimin e temave me afri logjikeNevoja për një rishikim të planeve në kuadër të nismës 3 lëndë në 6 orë, kjo nismë tanimë nxjerr përpara hartuesve të teksteve krijimin e lirisë mes njohurive të reja dhe përforcimit
Diskutime për orët teke dhe trajtimi i tyre si orë të veçantaVështërsitë e realizimit në tresemestrin e dytë, po jo i parealizueshë
Hartimi i planeve për tremujorin e dytë për lëndët: Gjuhë shqipe  X- Gjuhëshqipe  XI, Letërsi X- Letërsi XIRishikim i kujdesshëm të orëve mbi punimet me shkrim, projektit dhe vlerësimit të  portofolit të nxënit.
 Rishikim i kujdesshëm të orës së testimit, në nismën e re 2 orë, u diskutua për vështërsinë e përsëritjes në orën e parë dhe testimit në orën e dytë
Materiale burimore të përdorura për takiminSugjerime dhe rekomandime
Plane të hartuara paraprakishtNdërgjegjësim për nxitjen e novatorizmit të mësuesit që ka ide.
LaptopVazhdimi i shkëmbimit të përvojave të secilit prej anëtarëve të rrjetit gjatë hartimit të planeve të tyre për tremujorin e dytë mbi specifikat e shkollës.
FishaHeqje dorë nga marrja e planeve të gatshme të ofruara nga shtëpitë botuese, nxitje për të hartuar vetë një plan lëndor mbi bazën e programit.

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Planifikimi 3-mujor, gjuhë shqipe XI

Next Article

Karta e performancës, “Flatrat e dijes” shkolla më e mirë

Related Posts