QTPA trajnim për modulin “Raporti i progresit dhe arritjeve të nxënësit”

Qendra e Trajnimeve dhe Projekteve Albas, do të zhvillojë duke filluar në datën 17 Mars 2023 trajnimin për modulin “Raporti i progresit dhe arritjeve të nxënësit”. Trajner: Mimoza Matraxhiu. Detajet e këtij trajnimi dhe formularin e regjistrimit e gjeni më poshtë.

Qendra e Trajnimeve dhe Projekteve Albas, do të zhvillojë duke filluar në datën 17 Mars 2023 trajnimin për modulin:

“Raporti i progresit dhe arritjeve të nxënësit” 

Trajner: Mimoza Matraxhiu 

Moduli synon: Moduli synon zhvillimin profesional të mësuesve të arsimit parauniversitar në lidhje me raportimin e progresit te arritjeve të nxënësve dhe format e tij duke bërë të mundur që pjesëmarrësit:

  • të kuptojnë rëndësinë e zhvillimit të raportimit të progresit dhe arritjeve të nxënësve;
  • të zhvillojnë strategji për të përfshirë gjithë aktorët në këtë raportim; 
  • të aftësohen për të përdorur format e raportimit të progresit dhe arritjeve të nxënësve

Moduli trajton:

Seanca 1: Raportimi i progresit dhe arritjeve të nxënësve, qëllimet e tij.

Seanca 2: Përftuesit e raportimit të progresit dhe arritjeve të nxënësve.

Seanca 3: Rolet e secilit përfitues gjatë raportimit dhe përgjegjësitë.

Seanca 4: Format e raportimit të progresit dhe arritjeve të nxënësve.

Seanca 5: Modele të raportimit të progresit dhe arritjeve të nxënësve.

Seanca 6: SMIP funksioni dhe përdorimi i tij.

 Përfituesit nga trajnimi:

  • Mësues të arsimit fillor 
  • Mësues të AMU/AML 
  • Drejtues shkollash 
  • Specialistë të ZVA-ve. 

Ky trajnim ka 1 kredit dhe është i akredituar nga ASCAP dhe MAS për mësuesit e sistemit parauniversitar. Ai është i barazvlefshëm në 18 orë trajnim (9 orë trajnim/ 9 orë përgatitje dhe përpunim njohurish).

Trajnimi zhvillohet online në platformën Zoom. 

Për regjistrim klikoni këtu  

Pagesa për trajnimin është 1500 lekë të reja.

Pagesat kryhen përmes llogarisë bankare të Albas. 

Për më tepër informacion, mund të kontaktoni në numrin e sekretarisë 0697070480, ose në adresën e e-mailit: trajnime@albas.al

©Portali Shkollor Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Teste për periudhën e dytë, klasa I, viti shkollor 2022-2023

Next Article

Georgi Gospodinov dhe Clemens Meyer, dy autorët e ardhur në shqip nga ALBAS, janë nominuar për çmimin “The International Booker Prize 2023”

Related Posts