Puna me Portofolin e Gjuhëve

Ky artikull ndihmës shpjegon se çfarë është portofoli i gjuhës, cilat janë seksionet kryesore të Portofolit të gjuhës dhe si t’i përdorim ato. Gjithashtu tregon qëllimet e portofolit dhe jep shembuj të portofolit të gjuhëve të krijuar për nxënësit.

Të dashur nxënës,

Tani në shkollë, ju do të filloni të punoni me një dokument të ri, i cili është Portofoli Evropian i Gjuhëve (PEGJ-i), që do të të shoqërojë për dy ose tre vjet gjatë studimeve të tua. PEGJ-i të përket ty. Ti do ta pasurosh atë hap pas hapi së bashku me shokët e kursit dhe mësuesit tuaj. Ai të jep mundësinë të vetëvlerësosh njohuritë në gjuhën e huaj, të gjesh strategji të reja për mësimin e gjuhës dhe përvojave ndërkulturore si dhe të ndihmon t’i dokumentosh ato. Të punosh me PEGJ-in është diçka e veçantë për ty, sepse ai të ndihmon të forcosh dhe të ruash shumëllojshmërinë kulturore, të nxit shumë gjuhësinë dhe bashkëbisedimin ndërmjet kulturave.

Punë të mbarë!

Si të krijoni portofolin e gjuhës

Ky artikull shpjegon se çfarë është portofoli i gjuhës, cilat janë seksionet kryesore të portofolit të gjuhës dhe si t’i përdorim ato. Ai gjithashtu tregon qëllimet e portofolit të gjuhës dhe jep shembuj të portofolit të gjuhëve të krijuar për nxënësit e Shkollës 9-vjeçare dhe të mesme.

Çfarë është Portofoli i Gjuhës? 

Është një dokument që i ndihmon nxënësit të mësojnë gjuhët. Ai i ndihmon nxënësit të mendojnë se si mësojnë dhe japin një rekord për t’u treguar njerëzve të tjerë aftësitë e tyre gjuhësore dhe progresin. Ky dokument me 3 pjesë i ndihmon nxënësit të regjistrojnë mësimin e gjuhës dhe përvojat kulturore. Portofoli i takon nxënësit dhe mund të shtohet dhe të përditësohet sipas nevojës.

Portofoli gjuhësor ka 3 seksione:

• Pasaporta;

• Biografia;

• Dosja;

Pasaporta gjuhësore

Pasaporta është një përmbledhje e përvojave të mësimit të gjuhës të nxënësve. Nxënësit regjistrojnë kualifikimet e tyre formale dhe gjuhën, aftësitë ndërkulturore, përvojat dhe arritjet. Ekziston edhe një rrjet për vetëvlerësim.

Biografia e Gjuhës

Biografia është një përmbledhje e historisë së të nxënit të gjuhës, duke përfshirë gjuhët me të cilat janë rritur, përvojat e tyre të mësimit të gjuhës në shkollë dhe se si ata përdorin gjuhët e tyre tani. Ka edhe sugjerime se si të bëheni një nxënës më efektiv. Ai përmban një listë kontrolli të deklaratave “Mund të”. Biografia e gjuhës i ndihmon nxënësit të planifikojnë, reflektojnë dhe vlerësojnë përparimin e tyre.

Dosja e Gjuhëve

Dosja është seksioni ku nxënësit mbledhin shembuj të fjalës së tyre. Kjo i ndihmon studentët të regjistrojnë përparimin e tyre. Dosja është për ruajtjen e provave të shkathtësive gjuhësore, të fituara në mënyrë formale dhe joformale, të cilat janë regjistruar në Biografi ose Pasaportë.

Si të plotësoni portofolin?

Pasaporta: Plotësoni këtë pjesë sa më shpejt. Përditësoni çdo 3 muaj. 

Biografia: Plotësoni këtë seksion në fund të çdo njësie. 

Dosja: Shto pjesë të reja të punës në Dosje sa herë që dëshironi

Si të përdorni pasaportën gjuhësore?

Pasaporta gjuhësore është një evidencë e kualifikimeve dhe përvojave gjuhësore të studentëve. Është gjithashtu vendi ku ata vlerësojnë nivelin e përgjithshëm të gjuhës. Pasi që pasaporta gjuhësore është provë e aftësive gjuhësore të nxënësit, ata mund ta tregojnë atë tek punëdhënësit potencialë, kur ata aplikojnë për një kurs gjuhe ose kur ndryshojnë shkollat. Studentët duhet ta mbajnë këtë seksion të përditësuar.

Si të përdorni biografinë e gjuhës?

Biografia e gjuhës është një mjet për të ndihmuar studentët të mendojnë për arsyen pse po mësojnë gjuhën angleze dhe mënyrën më të mirë për ta për të mësuar. Biografia e gjuhës mund t’i ndihmojë studentët të bëhen nxënës më efektiv, duke i ndihmuar ata të përqendrohen në objektivat e tyre dhe një stil mësimi që i përshtatet nevojave të tyre. Nxënësit duhet të mendojnë përse po mësojnë gjuhën angleze (për punë, udhëtime etj.) Dhe çfarë niveli të gjuhës angleze do t’u nevojiten për të arritur këto objektiva.

Si të përdoret Dosja? 

Dosja i lejon studentët të mbajnë çdo provë që kanë për aftësinë e gomave për të përdorur gjuhën angleze. Është një koleksion i studentëve që punojnë. Studentët zgjedhin shembullin e punës së tyre nga klasa, ose punën që kanë bërë diku tjetër. Dosja mund të përfshijë certifikatat, testet, raportet dhe tekstet e korrigjuara nga klasa.

Përfundime 

Portofoli gjuhësor për studentët vjen si një risi:

  •   Për t’i ndihmuar ata të planifikojnë punën e tyre me gjuhën angleze; 
  •   Të mbajnë shënime për punën dhe progresin e tyre; 
  •   Të mbledhë arritjet e tyre gjuhësore; 
  •   Tregojnë arritjet e tyre mësuesve të rinj (kur ndryshojnë klasën ose shkollën).

*Përshtatur në shqip nga, Xhevahir Shaqiri, 

Mësues i Gjuhës Angleze, Gjimnazi “Havzi Nela” Kukës

(This post was created by a member of Edutopia’s community, www.edutopia.org)

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Përralla e babagjyshit të Vitit të Ri

Next Article

Rëndësia e lojërave

Related Posts