Pse mësuesit e artit janë mësuesit më të rëndësishëm në shkollë?

Të gjithë mësuesit janë të rëndësishëm. Por në mjedisin arsimor gjithnjë e më të nxitur nga rezultatet e sotme, ku theksi vihet në aftësitë STEM si matematika dhe shkenca, a ka akoma një arsye për të studiuar artet?

Më lejoni që së pari të jem e qartë – të gjithë mësuesit janë të rëndësishëm.

Në mjedisin arsimor gjithnjë e më të nxitur nga rezultatet e sotme, ku theksi vihet në aftësitë STEM si matematika dhe shkenca, a ka akoma një arsye për të studiuar artet?

Ka disa që do ti shihnin lëndët e zhvillimit të aftësive profesionale artistike të zbehen nga kurrikula.

Sidoqoftë, ata që mësojnë artet kundërshtojnë me vendosmëri këtë dhe besojnë se ka ende një vend për lëndët e artit në shkollat e sotme. Arti është kritik për zhvillimin personal dhe arsimor të nxënësve. Shumë mësues të artit do të shkonin aq larg sa të thoshin se artet duhet të kenë peshë të barabartë për akademikët në mjediset e sotme të të mësuarit. Kjo mund të sigurojë që nxënësit të fitojnë një arsim të rrumbullakosur mirë në mënyrë që ata të kuptojnë jo vetëm botën e tyre, por edhe veten dhe rolin e tyre në të.

1. Ata i duan fëmijët

Para së gjithash, mësuesit e mëdhenj duhet ta duan atë që japin mësim. Dhe, le ta pranojmë,ne me të vërtetë nuk mësojmë art, ne i mësojmë fëmijët, pasuria më e paçmuar në botën tonë!

Lindsay Moss, një shkrimtare për Artin e Edukimit, thotë:

“Mësuesit e mëdhenj të artit i duan fëmijët aq sa përmbajtja e tyre. Fëmijët dhe arti kanë një vend të dyfishtë në zemrat e tyre”. 

Në fund të ditës, puna jonë është të shohim potencialin në çdo fëmijë që ne jemi të bekuar ta quajmë tonën.

2. Ata e duan artin

Tani që kemi vërtetuar se ne në të vërtetë i mësojmë fëmijët, është akoma shumë e rëndësishme të duash disiplinën që u mëson atyre. Të duash artet pamore është gjithashtu një e përbashkët mes mësuesve më të mirë të artit në botë!

3. Ata janë të apasionuar pas profesionit

Gjatë viteve të fundit, kam vënë re diçka tjetër mjaft emocionuese; mësuesit më të mëdhenj dhe më të suksesshëm të artit janë të apasionuar pas edukimit artistik. Janë ata që marrin pjesë në konferenca shtetërore dhe kombëtare, ku ndajnë sukseset e studentëve të tyre përmes medieve sociale.

Melody Weintraub, Presidente e Shoqatës së Edukimit Artistik në Tennessee, shkruan, “Një pasion për mësimdhënien është gjëja numër një më e rëndësishme në edukimin artistik.” Ajo shtoi, “Ky pasion krijon energji pozitive, profesionale që është ngjitëse për të tjerët. Amen!”. 

4. Janë të përkushtuar

Përkushtimi është një shenjë dashurie. Mësuesit e përkushtuar janë thellësisht të përkushtuar dhe besoj se nuk ka asgjë më të rëndësishme se fëmijët dhe arti. Ata vënë kohë dhe energji në profesionin e tyre në një mënyrë që shpesh është e pakrahasueshme. Të gjithë e dimë se të qenit mësues arti është një punë e vështirë. Por, orët e gjata ia vlen kur shohim nxënësit-studentët tanë në praktikat që shkëlqejnë.

5. Ata janë energjikë

Siç e kam përmendur, të qenit mësues arti mund të jetë rraskapitës! Duhet të jemi energjikë dhe “të ndezur” gjatë gjithë ditës.

6. Ata janë krijues

Kreativiteti është çelësi për të qenë një mësues i suksesshëm i artit. Ne duhet të gjejmë mënyrën më të mirë për të mësuar çdo ditë qindra, nëse jo mijëra, nxënës-studentë me prejardhje, talente dhe interesa të ndryshme. Dhe, e gjithë kjo është në krye të gjithçkaje të listuar!

7. Ata janë planifikues të organizuar

“Një mësues i mirë i artit e sfidon veten vazhdimisht për të krijuar, planifikuar dhe përgatitur projekte domethënëse dhe relevante që do të mbajnë vazhdimisht një nivel të lartë suksesi për të gjithë nxënësit-studentët”.

“Një mësues i mirë i artit duhet të ketë aftësinë për të menaxhuar dhe përdorur në mënyrë efektive një grup të gjerë materialesh”.

“Kur mësuesit janë të organizuar, kjo u lejon atyre të mësojnë me sukses media të ndryshme dhe u siguron nxënësve-studentëve një përvojë të larmishme të të mësuarit. Gjithashtu krijon një mjedis mësimi që është i favorshëm për të qenë i pastër, i sigurt dhe produktiv”.

8. Ata janë avokatë për artet

Unë besoj se termat “edukator i artit” dhe “avokat” janë sinonime. Çdo mësues arti duhet të vazhdojë të mbrojë arsimin cilësor të artit pamor. Kur e kuptojnë këtë, ata punojnë edhe më shumë për të edukuar komunitetet e tyre se sa thelbësore janë artet për edukimin e të gjithë brezave.

9. Ata janë bashkëpunëtorë dhe komunikues

Bashkëpunimi është thelbësor për ta çuar mësimin tuaj në një nivel tjetër. Komunikimi shkon paralelisht me bashkëpunimin. Kur mësuesit komunikojnë me nxënësit-studentët, stafin dhe anëtarët e komunitetit, ata do të jenë të suksesshëm. E cila na sjell në tiparin tonë të radhës.

10. Ata janë udhëheqës 

Unë nuk mendoj se shumica e mësuesve të artit synojnë të jenë udhëheqës, por ne jemi. Ne i udhëheqim nxënësit-studentët tanë; ne drejtojmë klasat tona dhe, shpesh, fillojmë të udhëheqim shkollat tona dhe komunitetet tona. Shumë nga mësuesit më të mirë të artit që unë njoh e gjejnë veten udhëheqës në nivelin shtetëror sepse e kuptojnë se është një element i rëndësishëm në rritjen e profesionit.

11. Ata janë nxënës gjatë gjithë jetës

“Unë i inkurajoj nxënësit-studentët e mi që të bëjnë gabime dhe të mësojnë prej tyre. Mësimi i proceseve artistike krijon mundësi që studentët të tërheqin mësimin nga lëndët e tjera. “Mësuesit e mëdhenj të artit nuk kanë frikë të jenë të prekshëm dhe mund të pranojnë me lehtësi gabimet e mësimdhënies dhe artit që i ndihmojnë studentët të marrin rreziqe, të bëjnë gabime dhe të ecin përpara”. “Edukatorët e mëdhenj të artit po evoluojnë vazhdimisht. Udhëzimet, përmbajtja dhe pedagogjia e tyre po rishikohen dhe përmirësohen vazhdimisht për t’i shërbyer më së miri fëmijëve të tyre aktualë në kohën e tanishme. “Edukatorët e mëdhenj të artit duan t’i shohin studentët e tyre të rriten, dhe kështu, vazhdimisht po nxisin të mësojnë vetë gjëra të reja.

12. Ata janë artistë

Nëse mësuesit e artit tregojnë apo jo profesionalisht punën e tyre është e parëndësishme. Por, të dish se si të përdorësh në mënyrë krijuese një sërë mediumesh dhe të ndash këto teknika me nxënësit-studentët tuaj është një pjesë e rëndësishme e ekuacionit. Disa nga mësuesit më të mirë të artit që njoh, krijojnë vazhdimisht art, shfaqin art në një farë mënyre dhe ndajnë talentin e tyre me studentët e tyre.

13. Janë frymëzues

Unë jam frymëzuar përtej nga kaq shumë mësues të artit. Nuk mund të filloja t’i rendisja të gjitha! Nuk është sekret që mësuesit e mëdhenj të artit frymëzojnë studentët e tyre. Por, ata gjithashtu frymëzojnë kolegët dhe bashkëmoshatarët e tyre.

“Kur i inkurajojmë studentët tanë, në fund i ndihmojmë ata të kenë sukses, dhe kur të tjerët e shohin këtë, ne fillojmë t’i inkurajojmë ata. Prandaj, ne jemi ndryshues të klimës dhe kulturës. ” Me fjalë të tjera, mësuesit e mëdhenj të artit i bëjnë të gjithë përreth të duan të jenë më të mirë! Nxënës – studentë më të mirë, mësues më të mirë, dhe ndoshta më e rëndësishmja, njerëz më të mirë!

14. Ato janë reflektues

Të kesh aftësinë për të reflektuar çdo ditë është një pjesë e rëndësishme e çdo pune. Sidoqoftë, unë do të thosha se është thelbësore për mësuesit e artit, veçanërisht nëse duam të bëhemi më të mirë dhe më efektivë.

Tiffany Weser Chrisman, një mësuese arti në Augusta, Georgia, thotë: “Mësuesit e mëdhenj të artit mund të përshtaten me çdo gjë. Mund të jetë një buxhet i reduktuar, të mësosh të punosh me materiale të pazakonta, të dhuruara ose të jesh krijues kur projekti i një studenti nuk funksionon siç ishte planifikuar. Reflektimi dhe konsiderimi i modifikimeve të shpejta mund ta kthejë mësimin në një përvojë shpërblyese për të gjithë”. 

15. Ata janë entuziastë

Unë nuk njoh shumë mësues të artit që nuk janë entuziastë për punën e tyre! Sigurisht, ne lodhemi dhe frustrohemi, por në fund të ditës, ne e dimë që kemi një nga punët më të rëndësishme në shkollë. Ne po i mësojmë nxënësit-studentët tanë të jenë mendimtarë divergjentë, krijues në një kulturë gjithnjë në rritje të zhytur në komunikimin vizual. Shoqëria jonë dhe fuqia punëtore kanë dëshpërimisht nevojë për mendimtarë krijues tani më shumë se kurrë. Realizimi i përmbajtjes sonë të artit po u mëson studentëve aftësi të fuqishme të jetës që është e mjaftueshme për të mbajtur çdo mësues arti!

16. Ata punojnë shumë për të angazhuar studentët e tyre

Unë mendoj se të gjithë mund të pajtohemi nëse nuk jemi të ngazëllyer për një mësim ose një temë. Mësuesit e mëdhenj të artit kanë kuptuar se si të marrin temat më të mërzitshme dhe t’i kthejnë ato në mundësi mësimore tërheqëse, argëtuese dhe praktike. Entuziazmi ynë i mban fëmijët tanë të ngazëllyer dhe të angazhuar, që zakonisht do të thotë se ata po mësojnë!

17. Janë gazmorë

Shumica e mësuesve të artit që njoh përdorin humorin në pedagogjinë e tyre. Plus, shpesh na duhet të gjejmë humor në disa nga situatat që ndodhemi – nga spërkatjet e bojës në tavan e deri tek njollat e lustrës në flokët tanë. Për të mos përmendur nxënësit- studentët tanë gazmorë. Gjetja e humorit në ritualet e përditshme mund të jetë një nga hiret më të mëdha shpëtuese të të gjithëve.

18. Ata kujdesen për ndërtimin e marrëdhënieve

Jeni Griner, nga Buford, Georgia, thotë: “Mësuesit e mëdhenj kanë të bëjnë me ndërtimin e marrëdhënieve me studentët e tyre! Marrëdhëniet krijojnë besim i cili krijon rehati dhe mundëson marrjen e rrezikut. Kur studentët nuk kanë frikë të provojnë gjëra të reja, kjo krijon besim i cili është imperativ për të ndërtuar një program të suksesshëm të arteve pamore. Më e rëndësishmja, ajo ndërton individë të fortë me aftësi të forta krijuese për zgjidhjen e problemeve, të cilët do të bëhen kontribues të suksesshëm të shoqërisë brenda dhe jashtë botës së artit”.

Ne nuk krijojmë marrëdhënie vetëm me studentët tanë, por edhe me kolegët tanë. Ne vazhdimisht ndajmë ide, trampolina nga njëri -tjetri dhe mësojmë nga njëri -tjetri. Disa vjet më parë krijova frazën,

“Së bashku ne jemi më mirë”.

E gjej sa më gjatë që jam në këtë profesion të mrekullueshëm, aq më e vërtetë është bërë ajo frazë. Kur ndajmë ide, studentët tanë janë fituesit përfundimtarë!

19. Kanë kurajë

“Kurajë është kombinimi i pasionit dhe këmbënguljes, e cila është pikërisht mënyra se si e shikoj edukimin artistik. Ne evokojmë për programet tona dhe rëndësinë e artit në arsim, shtyjmë dështimet artistike dhe i shikojmë këto si mundësi mësimi. Mësuesit e mëdhenj të artit e dinë se ka gjithmonë një teknikë të re për të zotëruar, artist për të zbuluar ose ide për ta provuar. “Profesioni ynë bazohet në një pasion për artin dhe kultivimi i tij tek studentët tanë merr guxim”.

20. Ata janë të lumtur 

Në fund të ditës, mësuesit e mëdhenj të artit që njoh janë mjaft të lumtur! Sigurisht, ne jemi të lodhur dhe lodhemi herë pas here. Por, kur reflektojmë për çdo ditë, ne jemi të kënaqur që kemi bërë çmos për t’i mësuar fëmijët tanë përmes disiplinës së arteve pamore, dhe kjo bën një zemër të lumtur!

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Sa lexojnë mësimdhënësit?

Next Article

Mësimi në universitete do zhvillohet në auditorë, do lejohen vetëm studentët e vaksinuar (2021)

Related Posts