Program Orientues për provimin kombëtar të arsimit fillor (2018-2019)

Programi përfshin konceptet, njohuritë, aftësitë dhe shprehitë më të rëndësishme që duhet të zotërojnë nxënësit në gjuhën shqipe, matematikë dhe shkencat e natyrës në përfundim të arsimit fillor.

Programi orientues për PKAF-në është një program kombëtar për vlerësimin e arritjeve të nxënësve të klasave të pesta të shkollave pilot. Hartimi i programit është mbështetur në programet me kompetenca të lëndëve: Gjuhë shqipe, Matematikë dhe Dituri natyre, në klasat 1- 5. Programi i diturisë së natyrës ndërtohet mbi bazën e integrimit të lëndëve: Biologji, Kimi, Fizikë dhe Gjeografi, të cilat vendosin bazat e studimit të natyrës në këtë nivel shkollimi. 

Programi orientues për PKAF ka si qëllim të orientojë punën e mësuesit, përgatitjen e nxënësve dhe hartuesit e testeve përfundimtare për PKAF. Programi përfshin konceptet, njohuritë, aftësitë dhe shprehitë më të rëndësishme që duhet të zotërojnë nxënësit në gjuhën shqipe, matematikë dhe shkencat e natyrës në përfundim të arsimit fillor.

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Projekt: Edhe ne dimë të matim

Next Article

Më shumë se kurrë sot, dua të jem një promete

Related Posts