Planifikimi për periudhën e tretë, gjuha shqipe VIII

Planifikimi i tremujorit të tretë për lëndën e gjuhës shqipe në klasën e tetë është përgatitur nga mësuesi Erget Cenolli.

Klasa VIII

REZULTATET E TË NXËNIT TË KOMPETENCAVE 

Të dëgjuarit 

Nxënësi/ja:  interpreton tekstin dhe nëntekstin, si edhe gjykon për qëllimin, ndjenjat e folësit, vërtetësinë dhe besueshmërinë e tekstit; – diskuton, zgjeron dhe gjykon idetë e dëgjuara, si edhe merr pjesë në veprimtari praktike, ku dëgjon rreth temave të fushave të ndryshme. 

Të folurit 

Nxënësi/ja: – flet qartë dhe kuptueshëm për tema të ndryshme në situata formale dhe joformale; – përfshihet në diskutime, parafrazon e përmbledh komentet e prezantuara me gojë, duke marrë parasysh edhe elementet e gjuhës së gjesteve në një prezantim; – krijon tekste mediatike për qëllime dhe audienca të ndryshme duke përdorur format dhe teknikat e përshtatshme. 

Të lexuarit 

Nxënësi/ja: – kupton tekstin edhe kur mendimet dhe idetë nuk jepen në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe shpjegon se si gjuha dhe stili i autorit ndikojnë për t’i dhënë idetë në mënyrë të qartë ose të nënkuptuar; – analizon dhe diskuton për interpretimet e të tjerëve rreth tekstit. a) Tekste letrare – vlerëson gjuhën dhe idetë që përcjell autori në tekst, analizon sjelljen dhe qëndrimet e personazheve, zhvillimin e fabulës ose të subjektit; – bën dallimin mes personazhit, autorit dhe tregimtarit; – krahason stilin, gjuhën dhe tematikën në tekste të ndryshme; b) Tekste joletrare – përzgjedh, krahason dhe përmbledh informacionin nga tekste të ndryshme; – dallon informacionin e rëndësishëm nga i parëndësishmi, faktin nga opinioni, shkakun nga pasoja; – veçon tiparet karakteristike të fjalëve, fjalive dhe tekstit në tekste të ndryshme.

Të shkruarit 

Nxënësi/ja: – ndjek dhe realizon hapat e domosdoshëm në procesin e të shkruarit; – përdor forma të efektshme të të shkruarit për qëllime dhe audienca të caktuara; – paraqet në mënyrë të strukturuar informacionin, idenë dhe mendimet e tij duke zbatuar rregullat drejtshkrimore. 

Përdorimi i drejtë i gjuhës 

Nxënësi/ja: – dallon, përdor dhe analizon llojet e fjalive sipas kumtimit, intonacionit, ndërtimit, gjymtyrëve kryesore; – përdor dhe analizon llojet e gjymtyrëve kryesore dhe të gjymtyrëve të dyta; – përdor dhe analizon klasat e fjalëve të ndryshueshme dhe të pandryshueshme; – analizon stilet dhe regjistrat e gjuhës; – vlerëson pasurinë leksikore të shqipes, përdor gjuhën standarde dhe zbaton rregullat drejtshkrimore dhe shenjat e pikësimit.

Nr.KompetencaTemat për çdo orë mësimiSituataMetodatVlerësimiBurimi
1PRrethanorëtNë floktoreMendo/ puno dyshe/ diskutoMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
2PUshtrime për rrethanorëtNë floktoreStuhi mendimiI vazhduarTeksti mësimor i nxënësit
3LDy botëtNë familje dhe në lagjen timeINSERTMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
4LDy botët (analizë)Në familje dhe në lagjen timePyetje – përgjigje Teksti mësimor i nxënësit
5FKujtimetPara monumentit te Luftëtarit KombëtarShkrim i lirëMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
6PLlojet e fjalive të përbëra me nënrenditjeNë muzeumPema e mendimitMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
7PFjalia e përbërë me nënrenditje ftillueseNë muzeumDiagram i Venit Teksti mësimor i nxënësit
8LPoezia lirike , llojet e sajBashkëbisedim me një poetTabela e koncepteveMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
9LHini i Nilit, Vajet, Fytyra e asajBashkëbisedim me një poetDiagrami i Venit Teksti mësimor i nxënësit
10DTesti psikologjikBashkëbisedim me psikologunRrjeti i diskutimitMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
11PFjalia me pjesë të nënrenditur përcaktoreGjatë një ore diktimiStuhi mendimiMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
12PUshtrimeGjatë një ore diktimiPemë mendimiI vazhduarTeksti mësimor i nxënësit
13LPërkthimi i soneteveDuke lexuar poezi të ShekspiritTabela e koncepteveMotivuesSonete të Shekspirit
14LMuzikaliteti i poezisëNë festivalin folklorikBashkëbisedimI vazhduarPoezi të ndryshme
15PFjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur rrethanore vendoreNë një ndeshje futbolliStuhi mendimiMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
16PFjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur rrethanore kohoreNë një ndeshje futbolliZgjidhje ushtrimeshI vazhduarTeksti mësimor i nxënësit
17LPrijësit shpirtërore të Nolit të riBisedë me një shkrimtarDRTAMotivuesKujtime të Nolit
18LTeksti biografik dhe autobiografikBisedë me një shkrimtarBashkëbisedim Kujtime të Nolit
19DPërshkrimi objektiv dhe subjektivNë klasëRrjeti i diskutimitMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
20ShPërshkrimi objektiv dhe subjektivNë klasëShkrimi i lirëMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
21PFjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur mënyroreGjatë një ndeshjeje volejbolliPemë mendimiMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
22PFjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur shkakore, qëllimoreGjatë një ndeshjeje volejbolliStuhi mendimiI vazhduarTeksti mësimor i nxënësit
23ShKomenti krahasuesNë klasëDitari dypjesëshMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
24FKomenti krahasuesNë klasëBashkëbisedimMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
25LAntigonaNë amfiteatrin e ButrintitINSERTMotivuesTeksti i nxënësit. Tragjedia e Sofokliut
26LAntigona (analizë)Në amfiteatrin e ButrintitAnalizë tekstiI vazhduarTeksti i nxënësit. Tragjedia e Sofokliut
27PFjalia me pjesë të nërenditur sasiore, krahasoreShëtitje në kozmosTabela e koncepteveMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
28PFjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur kushtoreShëtitje në kozmosPyetje-përgjigjeI vazhduarTeksti mësimor i nxënësit
29LKarnavalet e KorçësDuke parë filmin me të njëjtin titullKubimMotivuesTeksti i nxënësit. Komedia e S. Çomorrës
30LKarnavalet e Korçës (analizë)Duke parë filmin me të njëjtin titullPesëvargëshiI vazhduarTeksti i nxënësit. Komedia e S. Çomorrës
31PFjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur lejoreNjë ekskursion në malMendo/ puno dyshe/ diskutoMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
32PFjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur rrjedhimoreNjë ekskursion në malZgjidhje ushtrimeshI vazhduarTeksti mësimor i nxënësit
33ShImazhet poetikeNë një muze me piktura moderneShkrim i lirëMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
34ShKaligramaNë një muze me piktura moderneShkrim i lirëMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
35LGjashtë personazhe kërkojnë autorinTakim me aktorinDLTAMotivuesDrama e L. Pirandelos
36LGjashtë personazhe kërkojnë autorin (analizë)Takim me aktorinAnalizë tekstiI vazhduarTeksti i nxënësit. Drama e L. Pirandelos
37ShTradita e karnavaleveNë ditën e karnavaleve në KorçëShkrime te liraMotivues 
38FTradita e karnavaleveNë ditën e karnavaleve në KorçëDramatizimMotivues 
39PLigjërata e drejtë dhe e zhdrejtëNë ekspozitën e piktoritPyetje-përgjigjeMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
40PNdryshimet gjatë kthimit nga ligjerata e drejtë në të zhdrejtëNë ekspozitën e piktoritZgjidhje ushtrimeshI vazhduarTeksti mësimor i nxënësit
41LIntervistaNë një tv lokalDitari dypjesëshMotivues 
42LKam gdhendur fragente te jetës simeBashkëbisedim me një njeri të njohurAnalizë tekstesh poetikëI vazhduar 
43PRegjistrat dhe stilet e gjuhësNë autobusTabela e koncepteveMotivuesTeksti mësimor i nxënësit
44PPërdorimi i thonjëzave, dy pikave, pikëpresjes dhe kllapaveNë autobusZgjidhje ushtrimeshI vazhduarTeksti mësimor i nxënësit
45LUdhëpërshkrimiNjë ekskursion me autobusDRTAMotivuesUdhëpërshkrime të ndryshme
46LRrugëtime shqiptareNjë ekskursion me autobusAnalizë tekstiMotivuesUdhëpërshkrime të ndryshme
47ShTestimi i tremujoritNë klasë Vlerësim testiTesti i përgatitur prej mësuesit
48LBisedë letrare: “Krasta Kraus”Në klasëBashkëbisedimVlerësim i punëve në dosje“Krasta Kraus” nga Bilal Xhaferri
49DBisedë letrare: “Krasta Kraus”Në klasëBashkëbisedimVlerësimi i punëve në dosje“Krasta Kraus” nga Bilal Xhaferri
50LGjuha e tingujveNë klasën e kompiuteraveShkrimi i lirëMotivuesDokumetarë të ndryshëm shkencorë
51LDokumentari shkencorNë klasën e kompiuteraveAnalizë tekstiMotivuesDokumetarë të ndryshëm shkencorë
52ShDiktimNë klasëDiktimVlerësimi i punëve në dosjePjesë e zgjedhur prej mësuesit
53LBashkëbisedim rreth veprave letrare dhe joletrare që do të punohen në klasën IXNë bibliotekën e shkollësBashkëbisedimMotivuesTituj nga veprat që do të punohen në klasën IX
54LBashkëbisedim rreth veprave letrare dhe joletrare që do të punohen në klasën IXNë bibliotekën e shkollësBashkëbisedimMotivuesTituj nga veprat që do të punohen në klasën IX

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Dita Botërore e Autizmit

Next Article

Përjetimet e mësuesit Azem

Related Posts