Plani vjetor i drejtuesit të rrjetit

Plani vjetor i rrjetit profesional dhe plani i një takimi janë dy modelet që ju sjellim sot në Portalin Shkollor. Planet janë hartuar nga drejtuesja e rrjetit profesional të gjuhës shqipe, letërsisë dhe arteve Aleksandra Janaqi.

DAR/ZA – Tiranë

Emërtimi i rrjetit – gjuhë shqipe, letërsi, arte 

Drejtuese e rrjetit – Aleksandra Janaq 

Vendi i organizmit – Gjimnazi “Sami Frashëri”

Shkollat pjesëmarrëse 

– Gjimnazi “Sami Frashëri”

– Gjimnazi “Sinan Tafaj”

– Gjimnazi “Partizani”

– Gjimnazi “Eqerem Çabej”

Anëtarë të rrjetit: 28 mësues 

NrTematikat e takimeve të rrjetitRezultatet e pritshmeVeprimtaritëPersoni përgjegjës për realizimin e veprimtarisëAfati kohor i zhvillimit të veprimtarisë
1.Takimi i parë i rrjetit profesional të mësuesve Zgjedhja e drejtuesit të rrjetit profesional. Hartimi tematik sipas nevojave i planit vjetor për funksionimin e rrjetit    Ø  Mësuesit zgjedhin drejtuesin e rrjetit profesional. Ø  Mësuesit mes diskutimit hartojnë planin vjetor të funksionimit të rrjetit nisur nga nevojatMarrja e trajnimit nga IZHA për funksionimin e rrjetit profesional.    Specialisti i DAR-it  Java 1 Tetor 2017
Përcaktimi i ditës, orës, vendit ku do të zhvillohet takimi si dhe lajmërimi i anëtarëve të rrjetit.Drejtuesja e  rrjetit Aleksandra Janaq   Specialisti i DAR-itJava 2 Tetor 2017
Organizimi i takimit të rrjetit në kohën dhe vendin e paracaktuarDrejtuesja e rrjetit Aleksandra Janaq  Java 3 Tetor  2017
Hartimi i listës së anëtarëve të rrjetit me të dhënat e tyre si dhe hapja e fletores regjistër për mbajtjen e rregullt të prezencës së tyre.Drejtuesja e rrjetit   Aleksandra Janaq  Java 4 Tetor  2017
Hartimi i raportit të shkurtër për zhvillimin e takimitDrejtuesja e rrjetit   Aleksandra Janaq  Java 4 Tetor  2017

Shkarkoni materialin në PDF për të parë planin e plotë

Në vijim ju mund të shikoni planin për takim e radhës të rrjetit profesional.

Data: 13.03.2018

Ora 13:30

Vendi: Salla virtuale

Gjimnazi: “Sami Frashëri”

Tema e takimitVeprimtaritëMjetet  
Mësimdhënia e larmishme përmes përdorimit të mjeteve digjitale, orë model1.       Veprimtari të kryera nga drejtuesja e rrjetit ·         Mbledhja e materialeve për takimin e radhës.   

Krijimi i kontakteve me bashkëpunëtorë të brendshëm dhe të jashtëm.

Informimi i mësuesve mbi temën dhe materialet që do t’u duhen rreth saj

2.       
Veprimtari të kryera nga bashkëpunëtorët ·         Prezantimi i përdorimit të e-librit nga specialistë të shtëpisë botuese Albas

3.       
Diskutime

Diskutime mbi temën Demonstrime idesh
Ndarje përvojash
Laptop, Videoprojektor, e-libri letërsia 10 dhe 11, e-libri gjuha shqipe 10 dhe 11, Flipçarter, Lapustila, etj .

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Planifikimi ditor bazuar në kompetenca

Next Article

Projektet kurrikulare krijojnë aftësi të sipërmarrjes

Related Posts