Planet mësimore të ALBAS për Arsimin Fillor sipas udhëzimeve të reja të MASR (viti shkollor 2020-2021)

Në këtë artikull do të gjeni të përmbledhura planet mësimore të Arsimit Fillor nga Shtëpia Botuese Albas. Këto plane janë bazuar në udhëzimet e reja të Ministrisë së Arsimit.

Shtëpia Botuese Albas, duke uruar të gjithë mësuesit për mbarësi e suksese në punën e tyre, sjell planet e reja mësimore për vitin 2020-2021, sipas udhëzimeve të reja nga Ministria e Arsimit, për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19.

Në këtë artikull do të gjeni të përmbledhura planet mësimore të Arsimit Fillor, për lëndët nga klasa e parë në të pestë, bazuar te librat shkollorë nga ALBAS. 

Më poshtë do të gjeni planet mësimore vjetore të Arsimit Fillor për lëndët: Gjuhë shqipe (2,3,4,5), Matematikë (2,3,4), Dituri natyre (1,2),  Edukim për shoqërinë (1,2), Qytetari (3), TIK (4), Art Pamor (1,2,3,4,5), Histori (4). 

PLANI MËSIMOR VJETOR DITURI NATYRE 1 

PLANI MËSIMOR VJETOR EDUKIM PËR SHOQËRINË 1 

PLANI MËSIMOR VJETOR EDUKIM PËR SHOQËRINË 2  

PLANI MËSIMOR VJETOR QYTETARI 3

PLANI MËSIMOR VJETOR HISTORI 4

PLANI MËSIMOR VJETOR DITURI NATYRE 2 

PLANI MËSIMOR VJETOR TIK 4 

PLANI MËSIMOR I TREMUJORIT TË PARË MATEMATIKË 2

PLANI MËSIMOR VJETOR GJUHË SHQIPE 2 

PLANI MËSIMOR GJUHË SHQIPE 5, TREMUJORI PARË 

PLANI MËSIMOR MATEMATIKË 4, TREMUJORI PARË  DHE I DYTË 

PLANI MËSIMOR VJETOR ART PAMOR 1 

PLANI MËSIMOR VJETOR ART PAMOR 2 

PLANI MËSIMOR VJETOR ART PAMOR 3 

PLANI MËSIMOR VJETOR ART PAMOR 4  

PLANI MËSIMOR VJETOR ART PAMOR 5 

PLANI MËSIMOR VJETOR GJUHË SHQIPE 3

PLANI MËSIMOR VJETOR MATEMATIKË 3, TREMUJORI PARË 

PLANI MËSIMOR VJETOR GJUHË SHQIPE 4

PLANI MËSIMOR GJUHË SHQIPE 5, TREMUJORI DYTË 

PLANI MËSIMOR I TREMUJORIT TË DYTË MATEMATIKË 2

PLANI MËSIMOR I TREMUJORIT TË TRETË MATEMATIKË 2

PLANI MËSIMOR I TREMUJORIT TË DYTË MATEMATIKË 3

PLANI MËSIMOR I TREMUJORIT TË TRETË MATEMATIKË 3

PLANI MËSIMOR I TREMUJORIT TË TRETË MATEMATIKË 4

PLANI MËSIMOR GJUHË SHQIPE 5, TREMUJORI DYTË DHE I TRETË  

Nanila Allkja Biçaku 

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Ndryshimet pozitive që ka pësuar mësimdhënia për shkak të pandemisë

Next Article

Të arsimohesh online, moda e re që u shfaq pas Covid-19

Related Posts