Përzgjedhja e teksteve shkollore/ Katalogu Albas 2022-2023

Përzgjedhja e teksteve shkollore është proces shumë i rëndësishëm, sepse ju zgjidhni tekstin me të cilin ju dhe nxënësit tuaj do të punoni gjatë një viti. Teksti më i përshtatshëm ju lehtëson punën dhe ndihmon, që bashkë me punën tuaj plot pasion, nxënësit të arrijnë të përvetësojnë njohuritë lëndore.

Të dashur mësues, 

Ju njoftojmë se Ministria e Arsimit,  ka shpallur fushatën për përzgjedhjen e teksteve shkollore, për vitin shkollor 2022-2023. 

Ky proces është shumë i rëndësishëm, sepse ju zgjidhni tekstin me të cilin ju dhe nxënësit tuaj do të punoni gjatë një viti. Teksti më i përshtatshëm ju lehtëson punën dhe ndihmon, që bashkë me punën tuaj plot pasion, nxënësit të arrijnë të përvetësojnë njohuritë lëndore.

Ju vëmë në dijeni se në portalin tonë do të gjeni:

– Tekstet tona të digjitalizuara. Çdo përdorues i tekstit mund ta shkarkojë atë në kompjuter dhe të ketë materiale të shumta didaktike, që ndihmojnë në përvetësimin më të mirë të lëndës.

–  librat e mësuesit për çdo lëndë, të cilat mund t’i shkarkoni dhe t’i printoni. Ata janë hartuar nga mësues/e të talentuar në fushën e mësimdhënies dhe zbërthejnë të gjitha kërkesat e kurrikulës bërthamë;

–  planet, ku janë zbërthyer të gjitha kërkesat e programit;

–  teste të shumta për tremujorë dhe vjetorë, si dhe shumë materiale të tjera ndihmëse.

Nëse ju mungojnë libra për lëndë të veçanta, kontaktoni me menaxherët tanë, të cilët do t’ju vënë në dispozicion çdo gjë që të keni nevojë për procesin e përzgjedhjes, në adresën e emailit perzgjedhja@albas.al 

Më poshtë ju paraqesim katalogun e teksteve shkollore të shtëpisë botuese ALBAS të vënë në dispozicion për përzgjedhjen e vitit shkollor 2022-2023. 

Librat shkollor 2022-2023
 9-Vjeçare 
KlasaTitulli 
1Edukim për shoqërinë 1 e re 
1Dituri Natyre 1 
1Fletore pune dituria 1 
5Gjuha Shqipe 5 e re 
Librat shkollor 2022-2023
 E Mesme 
KlasaTitulli
10Gjuha shqipe 10 
10Letërsia 10 
10Qytetari 10 e re 
10Histori 10 e re 
10Gjeografi 10 
10Art Teatër 10 e re 
10Muzika 10 
10Art pamor 10 e RE 
10Matematika 10 – 11 pjesa e parë 
10Matematika 10 – 11 pjesa e dytë 
10Biologjia 10 -11 pjesa e parë 
10Biologjia 10 -11 pjesa e dytë 
10Kimia 10 – 11 pjesa e parë 
10Kimia 10 – 11 pjesa e dytë 
10Fizika 10 – 11 pjesa e parë 
10Fizika 10 – 11 pjesa e dytë 
11Gjuha Shqipe 11 e re 
11Letërsia 11 e re 
11Historia 11 e re 
11Filozofia 11 e re 
11Gjeografia 11 e re 
12Gjuha Shqipe 12 e re 
12Letërsia 12 e re 
12Letërsia 12 e re me zgjedhje 
12Biologjia 12 e re me zgjedhje 
12Historia 12 e re me zgjedhje 
12Gjeografia 12 e re me zgjedhje 
12Psikologjia 12 e re me zgjedhje 
12Sociologjia 12 e re me zgjedhje 

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Urdhëri dhe udhëzimi i MAS, nis përzgjedhja e teksteve shkollore për vitin 2022-2023

Next Article

Menaxhimi i klasës, raste praktike

Related Posts