Përzgjedhja e teksteve – katalogu Albas

Përzgjedhja e teksteve shkollore është proces shumë i rëndësishëm, sepse ju zgjidhni tekstin me të cilin ju dhe nxënësit tuaj do të punoni gjatë një viti. Teksti më i përshtatshëm ju lehtëson punën dhe ndihmon, që bashkë me punën tuaj plot pasion, nxënësit të arrijnë të përvetësojnë njohuritë lëndore.

Të dashur mësues, 

Ju njoftojmë se Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë,  ka shpallur fushatën për përzgjedhjen e teksteve shkollore, për vitin shkollor 2021-2022. 

Ky proces është shumë i rëndësishëm, sepse ju zgjidhni tekstin me të cilin ju dhe nxënësit tuaj do të punoni gjatë një viti. Teksti më i përshtatshëm ju lehtëson punën dhe ndihmon, që bashkë me punën tuaj plot pasion, nxënësit të arrijnë të përvetësojnë njohuritë lëndore.

Ju vëmë në dijeni se në portalin tonë do të gjeni:

– Tekstet tona të digjitalizuara. Çdo përdorues i tekstit mund ta shkarkojë atë në kompjuter dhe të ketë materiale të shumta didaktike, që ndihmojnë në përvetësimin më të mirë të lëndës.

–  librat e mësuesit për çdo lëndë, të cilat mund t’i shkarkoni dhe t’i printoni. Ata janë hartuar nga mësues/e të talentuar në fushën e mësimdhënies dhe zbërthejnë të gjitha kërkesat e kurrikulës bërthamë;

–  planet, ku janë zbërthyer të gjitha kërkesat e programit;

–  teste të shumta për tremujorë dhe vjetorë, si dhe shumë materiale të tjera ndihmëse.

Nëse ju mungojnë libra për lëndë të veçanta, kontaktoni me menaxherët tanë, të cilët do t’ju vënë në dispozicion çdo gjë që të keni nevojë për procesin e përzgjedhjes, në adresën e emailit perzgjedhja@albas.al 

Kujdes!

Në udhëzimin e këtij viti të MASR për përzgjedhjen e librave shkollorë shkruhet kështu: Planet mësimore me të njëjtën renditje të temave, për çdo lëndë dhe për çdo klasë, që u zbatuan në vitin shkollor 2020-2021 në kushtet e situatës së krijuar nga pandemia COVID-19, nuk do të përdoren në vitin shkollor 2021-2022.

Më poshtë ju paraqesim katalogun e teksteve shkollore të shtëpisë botuese ALBAS të vënë në dispozicion për përzgjedhjen e vitit shkollor 2021-2022. 

ALBAS

Librat shkollor 2020-2021

Cikli fillor dhe 9-vjeçar

Klasa                     Titulli
1Edukim për shoqërinë 1/ e re
1Dituri Natyre 1
1Fletore pune Dituria 1
2Gjuha shqipe 2/ e re
2Edukim për shoqërinë 2/ e re
2Matematika 2/ e re
2Fletore pune Matematika 2/ e re
2Dituri Natyre 2/ e re
2Fletore pune Dituria 2/ e re
3Gjuha Shqipe 3/ e re
3Matematika 3/ e re
3Fletore pune Matematika 3/ e re
3Qytetaria 3/ e re
4Gjuha Shqipe 4/ e re
4Matematika 4/ e re
4Fletore pune Matematike klasa 4/ e re
4Historia 4/ e re
4TIK 4/ e re
8Gjuha Shqipe 8/ e re
8Matematika 8/ e re
8Fletore pune Matematika 8/ e re
8Qytetaria 8/ e re
8Historia 8/ e re
8Art Pamor 8/ e re
9Gjuha shqipe 9/ e re
9Historia 9/ e re
9Kimia 9/ e re
9Fletore pune kimia 9/ e re
9Qytetaria 9/ e re
5Gjuha Shqipe 5/ e re
6Gjuha Shqipe 6/ e re
6Historia 6/ e re
6Arti Pamor/ 6
7Gjuha shqipe 7/ e re
7Historia 7/ e re
7Matematika 7/ e re
7Fletore pune Matematika 7/ e re
7Qytetaria 7/ e re
7ARTI PAMOR 7

ALBAS

Librat shkollor 2020-2021

Cikli i mesëm i lartë 

 
KlasaTitulli
10Gjuha shqipe 10
10Letërsia 10
10Qytetari 10/ e re
10Histori 10/ e re
10Gjeografi 10
10Art teatër 10/ e re
10Muzika 10
10Art Pamor 10/ e re
10Matematika 10 – 11/ pjesa e parë
10Matematika 10 – 11/ pjesa e dytë
10Biologjia 10 -11/ pjesa e parë
10Biologjia 10 -11/ pjesa e dytë
10Kimia 10 – 11/ pjesa e parë
10Kimia 10 – 11/ pjesa e dytë
10Fizika 10 – 11/ pjesa e parë
10Fizika 10 – 11/ pjesa e dytë
11Gjuha shqipe 11/ e re
11Letërsia 11/ e re
11Historia 11/ e re
11Filozofia 11/ e re
11Gjeografia 11/ e re
12Gjuha shqipe 12/ e re
12Letërsia 12/ e re
12Letërsia 12/ e re me zgjedhje
12Biologjia 12/ e re me zgjedhje
12Historia 12/ e re me zgjedhje
12Gjeografia 12/ e re me zgjedhje
12Psikologjia 12/ e re me zgjedhje
12Sociologjia 12/ e re me zgjedhje

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Evans Drishti: A ju vret “opinioni”?

Next Article

Festa e Mësuesit, artistët shqiptar japin urimet për misionarët e dijes

Related Posts