Modele detyrash për portofolin, klasa e parë

Mësuesja e klasës së parë në shkollën 9-vjeçare “Jani Baklalli” Marjola Lëngu ka përgatitur modele detyrash që mund të vendosen në portofolin e nxënësve të klasës së parë.

Portofoli i të nxënit është një qasje bashkëkohore që bazohet në kriteret e cilësisë dhe dokumenton kontributin e nxënësve në veprimtari mësimore të orientuara nga kompetenca. Kurrikula e re kërkon një sërë dokumentesh mbështetëse për zhvillimin dhe demonstrimin e të nxënit. Në këtë kontekst, portofoli është një mjet që përdoret gjerësisht në praktikat më të përparuara bashkëkohore për koleksionimin e rezultateve të të nxënit. Ky proces realizohet si nga mësuesi (nëpërmjet “Portofolit të mësuesit”) ashtu dhe nga nxënësi (nëpërmjet “Portofolit të nxënësit”).

Referuar qasjes së re kurrikulare portofoli i të nxënit merr një vend të posaçëm pasi:

• mbështet zbatimin e kurrikulës të bazuar në kompetenca;

• krijon qëndrueshmëri në procesin e realizimit të saj;

• ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në garantimin e cilësisë së zbatimit të kurrikulës dhe

• të arritjes së të nxënit.

Në këtë kontekst, ka vend përkujdesja për të unifikuar kuptimin mbi mënyrën se si do të menaxhohet ky proces dhe produkt nga mësuesi. 

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Testim, gjuha shqipe VIII, tremujori i dytë

Next Article

Arsimi i mesëm, vlerësimi i portofolit të nxënësit

Related Posts