Model testimi në lëndën Dituri Natyre, klasa e pestë

Më poshtë ju mund të shikoni një model testimi për semestrin e parë, në lëndën dituri natyre, klasa e pestë, me të cilin nxënësit do të mund të testojnë njohuritë e tyre. Modele të tjera të testimeve ju mund t’i gjeni në faqen albas.al

Grupi A

Rretho përgjigjen esaktë.

1) Trupat që rrotullohen rreth planetëve janë: (1 pikë)

a) planetë 

b) asteroide

c) satelitë 

ç) Kometa

2) Gjatë rrotullimit të Tokës rreth boshtit të vet formohet: (1 pikë )

a) dita dhe nata 

b) stinët e vitit 

c) eklipsi i Hënës

3) Më 21 mars kemi:(1 pikë)

a) solstic dimëror 

b) ekuinoks pranveror

c) solstic veror 

d) ekuinoks vjeshtor

4) Me ujë është mbuluar: (1 pikë)

 a) 1/3 e sipërfaqes së Tokës

 b) 2/3 e sipërfaqes se Tokës

 c) 2/4 e sipërfaqes së Tokës

5) Plotëso vendet bosh: (12 pikë)

1- Rrotullimi i Tokës rreth vetes zgjat __________________________________________.

2- Eklipsi i Hënës ndodh ___________________________________________________.

3- Shtresat kryesore të Tokës janë ___________________________________________.

4- Tingulli është__________________________________________________________.

5- Fortësia e zërit shprehet me ______________________________________________.

6- Zhurmat shkaktohen nga _________________________________________________.

7- Numri i dridhjeve të një vale zëri për sekondë është __________ dhe matet me ______.

8- Shiu acid formohet nga __________________________________________________.

9- Distilimi është proces ____________________________________________________.

10- Në përbërjen e ajrit gjenden _____________________________________________.

11- Ndotësit kryesorë të ajrit janë ____________________________________________.

12- Smogu krijohet________________________________________________________.

6) Shkruaj pjesët përbërëse të vullkanit. (4 pikë)

 1. __________________ 2. __________________

 3. __________________ 4. __________________

7) Shkruaj tri mënyra të kursimit të ujit të pijshëm. (3 pikë)

 1. ________________________________________

 2. ________________________________________

 3. ________________________________________

8) Përgjigju pyetjeve:

1. Ku ndryshon shkalla Merkali me shkallën Rihter ? (3 pikë)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Si formohen vargmalet oqeanike? (2 pikë)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Ç’është dukuria e jehonës? (2 pikë )

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Ç’kuptojmë me ndotje termike? (2 pikë )

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 5. Çfarë ndodh në Tokë nëse rritet lirimi i dyoksidit të karbonit në mjedis? (3 pikë)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Nota45678910
Pikët0-910-1314-1718-2223-2728-3132-35

Grupi B

Rretho përgjigjen e saktë: (1 pikë)

1. Trupi që rrotullohet rreth diellit ose rreth yjeve të tjerë quhet:

  • satelit 
  • planet
  • asteroid 
  • kometë

2. Toka rrotullohet rreth boshtit të vet në drejtimin: (1 pikë)

  • veri –jug 
  • jug-veri
  • lindje –perëndim 
  • perëndim –lindje

3. Më datën 21 qershor kemi: (1 pikë)

 a) ditën më të gjatë të vitit

 b) natën më të gjatë të vitit

 c) ditën dhe natën të barabartë

4. Me ujë është e mbuluar: (1 pikë)

 a) 2\5 e sipërfaqes së Tokës

 b) 3\4 e sipërfaqes së Tokës

 c) 2\3 e sipërfaqes së Tokës

5. Plotëso vendet bosh: (12 pikë)

1- Rrotullimi i tokës rreth Diellit zgjat_______________.

2- Sasia e domosdoshme e ujit të pijshëm që përdorim në një ditë është:______________-

3- Fortësinë e ujit e përcakton_______________________________________________.

4- Në Hënë nuk ka jetë, sepse _______________________________________________.

5- Dielli është burim i jetës në Tokë, sepse _____________________________________.

6- Kripësi quhet__________________________________________________________.

7- Tingulli është__________________________________________________________.

8- Tingulli nuk përhapet ____________________________________________________.

9- Zhurmat prodhohen nga ___________________________.

10- Numri i dritëhijeve të një vale zëri për sekondë është___________dhe matet me____.

11- Ndotësit kryesorë të ujit janë ____________, ______________, _______________,

_________________,__________________, ____________________ .

12. Nga përpunimi i ujit të detit nxirren: ________________________________________

______________________________.

6) Shkruaj tri shtresat kryesore të Tokës: (3 pikë)

 a) _________________________

 b)_________________________

 c)_________________________

7) Shkruaj çfarë shkaktojnë forcat e brendshme dhe ato të jashtme në planetin Tokë. (3 pikë)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8) Përgjigju pyetjeve:

1. Pse nuk mund ta dëgjojmë shpërthimin bërthamor që vjen nga dielli? (2 pikë)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Si mund të mbrohen njerëzit nga zhurmat? (2 pikë)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Ç’kupton me ndotje termike? (2 pikë)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Nga dallon dekantimi nga filtrimi? (3 pikë)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Pse në det lundrohet më mirë se në liqen? (1 pikë)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

9. Shkruaj tri masat mbrojtëse që mund të marrësh gjatë një tërmeti. (3 pikë)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Nota45678910
Pikët0-910-1314-1718-2223-2728-3132-35

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Çfarë efektesh ka cigarja te shëndeti im?

Next Article

Produktet ushqimore japin alergji

Related Posts