Mësues, mos e ndani klasën në: Djem dhe vajza!

Nxënësit dalë nga dalë njihen me dallimet gjinore. Është konstatuar se mënyra se si mësuesi bashkëvepron me nxënësit ndikon në vendimet e nxënësit në të ardhmen. Kjo marrëdhënie bën që nxënësi të kufizojë perceptimet e tij duke mos shfrytëzuar të gjitha mundësitë që janë në dispozicionin e tyre.

Kështu nxënësit krijojnë në kokën e tyre disa ide të cilat bëhen shkak që ata të mos zgjedhin të studiojnë degë të caktuara. 

Po ju tregojmë disa mënyra se si mësues të caktuar krijojnë një paragjykim gjinor, shpesh pa dijeninë tyre. Gjithashtu më poshtë janë  strategjitë për nxitjen e barazisë gjinore brenda klasës.

Faktorët që ndikojnë negativisht në barazinë gjinore

Faktori 1: Mësuesit u kushtojnë më shumë vëmendje djemve.

Sipas një raporti të sponsorizuar nga Shoqata Amerikane e Grave Universitare (AAUW), vajzat marrin më pak vëmendje nga mësuesit sesa djemtë (1992).

Kjo është pjesërisht për shkak të faktit se, në përgjithësi, djemtë kanë më shumë gjasa të japin përgjigjet në pyetjet e paraqitura në klasë edhe nëse mësuesi nuk ju ka dhënë të drejtën për t’u përgjigjur.

Kjo prirje mund të ekzistojë sepse djemtë shpesh perceptohen si më të zymtë, duke bërë që mësuesit t’i monitorojnë dhe aktivizojnë më shumë në klasë, duke i dhënë një “hapje” të perceptuar për të folur pa leje.

Me kalimin e kohës, kjo mund t’i dekurajojë studentët që të mos flasin madje edhe kur ndihen sikur kanë diçka që ia vlen të thonë gjatë një diskutimi.

Faktori 2: Ndërveprimet me djemtë janë më publike.

Mësuesit shpesh kanë një tendencë për të folur me djemtë nga një distancë më e madhe se sa me vajzat. Kjo për shkak të një prirjeje sipas së cilës ata duhet të komunikojnë në një mënyrë më të edukuar me vajzat, se sa me djemtë.

Meqenëse e gjithë klasa shpesh dëgjon bisedat e mësuesve me djemtë, konstatohet se mësuesit komunikojnë më shpesh dhe më rastësisht me djemtë.

Kjo i nxit vajzat të rezervojnë komentet dhe pyetjet e tyre për biseda private, duke u mohuar atyre mundësinë për të marrë pjesë kryesisht në diskutimet e fokusuara në meshkuj.

Faktori 3: Lavdërimi dhe kritikat ndryshojnë midis djemve dhe vajzave.

Megjithëse mësuesit kanë për qëllim t’i trajtojnë të gjithë nxënësit në mënyrë të barabartë, shpesh ka dallime të mëdha në llojet e gjërave që djemtë dhe vajzat vlerësohen ose kritikohen.

Për shembull, djemtë shpesh vlerësohen më tepër se vajzat për ndarjen e njohurive korrekte, dhe përgjigjet e gabuara të ofruara nga djemtë kanë gjasa të mos përfillen.

Në të kundërt, vajzat shpesh kritikohen për përcjelljen e njohurive të pasakta, dhe mësuesit kanë tendencë të japin më pak lëvdata për përgjigjet e sakta të dhëna nga vajzat. Ashtu si me mungesën e vëmendjes në bisedat e mësuesve me vajzat, kjo bën që njohuritë e siguruara nga vajzat të jenë më pak të dukshme. Nga kjo, lind një shpresë që dija e djemve është më e vlefshme se ajo e vajzave, gjë që mund t’i bindë vajzat se janë më pak kompetente sesa djemtë.

Një ndryshim tjetër vjen në faktin që vajzat më shpesh vlerësohen për sjellje të mirë, ndërsa djemtë kritikohen më shumë për sjellje të këqija në klasë.

Ja cilat janë 6 mënyra që ju të promovoni barazinë gjinore në klasë

1. Jini reflektues dhe objektiv

Së pari, kushtojini vëmendje tendencave të mësipërme dhe bëni çmos për të ofruar më shumë përgjigje neutrale ndaj gjinisë së studentëve.

Ju mund të ndiheni sikur keni bërë një punë të mirë për këtë, por mund të jetë e vështirë të gjykoni objektivisht mësimin tuaj. Që të jeni objektiv, regjistroni orën e mësimit në mënyrë që të shikoni më nga afër metodat tuaja të mësimdhënies dhe ndërveprimet me nxënësit.

2. Merr komente nga kolegët dhe studentët

Bisedoni me kolegët dhe merrini në kosideratë komentet e tyre lidhur me atë që ata kanë vënë re teksa ju shpjegoni. Mos u mjaftoni me kaq, pyesni edhe studentët tuaj nëse kanë komente apo vërejtje për mënyrën se si shpjegoni. Nxënësit nuk mund t’ua thonë këtë drejtpërdrejtë por ju mund të provoni një mënyrë tjetër: merrni një kuti, vendoseni në klasë dhe ftojini nxënësit të shkruajnë aty pa vendosur emrin në fund. Besoni, kjo ka për të funksionuar. 

Shqyrto pyetje si:

  • A vëreni ndonjë ndryshim në mënyrën se si i trajtoj djemtë dhe vajzat?
  • Çfarë duhet të di për ju, përsa i përket gjinisë, që t’ju mësoj mirë?
  • A kam bërë që të ndiheni mirë apo të këqija në lidhje me gjininë tuaj në çdo moment?

3. Përdorni gjuhën e pavarur gjinore kur është e përshtatshme.

Ju gjithashtu mund ta ndryshoni gjuhën gjatë shpjegimit të mësimeve për të ndihmuar në zgjerimin e perspektivave të studentëve përtej stereotipeve gjinore.

Për shembull, në detyra mund të sfidoni pritjet e nxënësve duke përfshirë një punonjës ndërtimi femër ose një ushtar, një sekretar mashkull ose një infermiere dhe profesione të tjera që lidhen zakonisht me një gjini të caktuar.

Gjithashtu, kur i referohemi grupit në tërësi, mos përdorni terma gjinorë si ‘djemtë’, gjë që mund t’i bëjë nxënësit të ndjehen të përjashtuar. Në vend të kësaj, arrijnë për përemrat neutralë gjinorë si ‘të gjithë’.

Në mënyrë të ngjashme, nuk duhet t’i referoheni karakteristikave stereotipike si ‘djemtë nuk qajnë’ ose ‘vajzat nuk luftojnë.’ Kjo gjuhë paraqet një themel që mund të kufizojë kuptimin e nxënësve për rolet gjinore.

4. Shpjegoni kontekstin

Nëse dëgjoni studentët duke përdorur frazat si ‘luani si një vajzë’ apo ‘njeri’, është e rëndësishme të tregoni implikimet shoqërore të këtyre deklaratave në vend që thjesht të paralajmëroni përdorimin e atij lloj formulimi.

Historia e barazisë gjinore krahasohet me luftërat dhe historitë e ngjashme për racën dhe barazinë fetare. Kuptimi se si individët dhe grupet bëhen të margjinalizuara përmes mjeteve më themelore të kulturës, si gjuha, mund të varet nga niveli i notave të nxënësve tuaj, është më e rëndësishme se të kesh ‘rregulla të qarta’ thjesht për të ‘mbrojtur studentët’ nga paragjykimet.

5. Jo më dy grupe “djem” dhe “vajza”!

Është e zakonshme që djemtë dhe vajzat të ndahen kur zgjedhin miqtë për t’u ulur në të njëjtën tavolinë. Mësuesit ndonjëherë e inkurajojnë këtë duke u kërkuar vajzave dhe djemve të formojnë linja të ndara në korridor ose duke organizuar aktivitete të veçanta sportive për secilin grup.

Sipas një programi të hartuar nga mësuesi thyeji këto “rregulla”. Inkurajojini nxënësit e të dy grupeve të bashkohen dhe të organizohen në aktivitete bashkë, të ndarë në grupe, por jo sipas gjinisë. 

6. Përdorni mësim të bazuar në projekte

Ju gjithashtu mund të jeni të qëllimshëm për integrimin e një përzierjeje të djemve dhe vajzave në kuadër të projekteve të grupeve të vogla.

Puna mund të jetë thjesht akademike, me mësimet mbi barazinë gjinore indirekte dhe të nënkuptuar. Duke punuar së bashku, vajzat dhe djemtë mund ta kuptojnë më mirë nuancën e sjelljeve individuale sesa stereotipizimin e “vajzave” dhe “djemve”.

Projekte mund të krijohen gjithashtu për të eksploruar konceptet në dhe përreth gjinisë dhe barazisë kulturore, ose për të bërë punë në hapësira dhe komunitete të zgjedhura për të ushqyer rritjen e ndërvarësisë së shëndoshë njerëzore.

Konkluzioni 

Këto tendenca nuk janë të vërteta për çdo mësimdhënës ose çdo grup studentësh, por qëllimi i këtij shkrimi është të përjashtoni paragjykimet gjinore nga metodave tuaja të mësimdhënies. Pabarazia gjinore është vetëm një aspekt i një çështjeje shumë më të madhe të barazisë brenda arsimit.

Megjithatë, duke bërë përpjekje për të prishur rolet tradicionale gjinore në klasë, ju mund t’i përgatitni më mirë nxënësit të kërkojnë njohuri dhe të marrin pjesë plotësisht në diskutime dhe mundësi të tjera të të mësuarit në shumë fusha, pavarësisht nga gjinia e tyre.

(Përshtati: Albina Hoxhaj)

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Nënat në Indi nuk i dënojnë asnjëherë fëmijët

Next Article

Pezullohet procesi mësimor në të gjithë vendin (2017)

Related Posts