Mësimi i personalizuar, çelësi për transformimin e arsimit

Teknologjia luan një rol kyç në të nxënit e personalizuar. Duke përdorur të dhëna nga vlerësimet formuese, nga profilet e interesit të nxënësve dhe duke marrë kohë për të njohur çdo nxënës, mësuesit do të gjejnë një mënyrë për të personalizuar mësimin.

Çfarë është mësimi i personalizuar? Nxënësit i takon në një klasë dhe i ndihmon ata të rriten dhe të identifikojnë pikat e tyre të forta. Zbulimi i interesave të secilit nxënës dhe sfida për të rritur interesat e tyre personale sjellin suksesin e dëshiruar. Kjo metodë është e përqendruar te nxënësit, është nxitur nga nxënësit dhe arritjet janë të nxënësit.

Por, si e vendosim mësimin e personalizuar në praktikë? Kjo është pyetja e madhe dhe e vështirë për t’u kuptuar plotësisht. Teknologjia luan një rol kyç në të nxënit e personalizuar. Duke përdorur të dhëna nga vlerësimet formuese, nga profilet e interesit të nxënësve dhe duke marrë kohën e nevojshme për të njohur çdo nxënës, mësuesit do të gjejnë një mënyrë për të personalizuar mësimin për çdo nxënës në klasë.

Edukimi publik duhet të ndryshojë për të mësuarit personalizuar. Sistemet e vjetra si viti tradicional i shkollës, kostoja e shkollave dhe të tjera të ngjashme duhet të rishqyrtohen për të bërë atë që është më e mira për nxënësit. Ka shumë mënyra që arsimi publik të jetë konkurues dhe të realizojë mësimin e personalizuar.

Disa ofrojnë mundësi të shumta për të mësuar në internet. Disa po fillojnë të gjejnë një mënyrë për të ndarë personelin në zonat e largëta ku specialistët e certifikuar e kanë të vështirë të gjejnë materiale duke përdorur burime online. Kjo është diçka e mirë, por është një pikë e vogël uji në një kovë shumë të madhe.

1. Njihuni me nxënësit tuaj

Mësimi i personalizuar kërkon që t’i njohim nxënësit tanë shumë mirë. Për ta bërë këtë ne duhet të marrim shumë burime të të dhënave, përfshirë interesat e nxënësve.

Mund të bëjmë pyetje për çdo nxënës për të kuptuar më mirë. Por ky është vetëm fillimi. Filloni me pyetje dhe ndërtoni një profil të secilit nxënës. A e dini se ku jetojnë? Çfarë duan? Çfarë kanë frikë? Çfarë pune bëjnë familjarët e tyre? Çfarë besojnë për veten?

Pa e ditur këtë lloj informacion ju nuk do të jeni në gjendje të vijoni punën tuaj.

2. Gruponi nxënësit me interesa të përbashkëta

Tërhiqini nxënësit me nevoja të ngjashme, pikat e forta dhe interesat. Nëse keni një grup nxënësish që duan vallen, nxisni ata që të zhvillojnë një vallëzim për të shpjeguar metodën shkencore në shkencë! Aktivizoni të tjerët të bëjnë një video ose të shkruajnë hapat. Rregullo aktivitetet e leximit dhe shkrimit, përdorimi i medias digjitale, funksioni i teknologjisë dhe shikoni rezultat si mësues.

Udhëzimet e vlerësimit luajnë një rol kyç në sigurimin e përmbushjes së standardeve të nevojshme kur nxënësit bëjnë aktivitete të ndryshme për të treguar mirëkuptimin e tyre.

3. Ndihmojini nxënësit të përcaktojnë qëllimet e tyre

Ndihmoni nxënësit tuaj të analizojnë të dhënat rreth vetes dhe të vendosin qëllimet e tyre personale të të mësuarit. Përdoreni këtë në një ditar të shkruar ose një model të lëndës së matematikës dhe filloni punën duke shqyrtuar të dhënat. 

4. Përdorni teknologjinë për të ndihmuar nxënësit të ndërveprojnë me njëri-tjetrin

Zhvillimi i një uebsajti në klasë dhe një ëiki ku mund të ndodhë bashkëpunimi në internet dhe diskutimi rrit të nxënit për nxënësin individual. Njësoj me pinterest, YouTube, e të tjera. Sa më shumë nxënës të punojnë së bashku – me shpresë drejt qëllimeve të përbashkëta – aq më mirë do të ndjehen ata në klasë, sepse ata do të njihen jo vetëm me emrin, fytyrën dhe tiparet e personalitetit, por edhe të nxënit e tyre.

Përdorimi i një sërë mjetesh mësimore për të përshtatur të mësuarit për nxënësit e bën atë edhe më personal nëse bëhet me mendime.

Teknologjia është gjithashtu një mjet i shkëlqyer për të ndihmuar në organizimin e të dhënave të nxënësve- një faktor tjetër (potencial) në një klasë personale!

A. Hoxhaj

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Stop dhunës!

Next Article

A është mësuesi nxënës?

Related Posts