Karakteristikat e një mjedisi efektiv mësimor

Kudo që të jemi, do të donim të mendonim se klasat tona janë vende “intelektuale aktive”. Të mësuarit progresiv (si modeli i shekullit 21, për shembull). Shumë efektiv dhe i favorshëm për të mësuarit në qendër të nxënësve. Por çfarë do të thotë kjo?

Për të pasur një mësimdhënie të suksesshme është e domosdoshme që të krijoni një mjedis efektiv mësimi në klasën tuaj, por edhe në shkollë.

Kudo që të jemi, do të donim të mendonim se klasat tona janë vende “intelektuale aktive”. Të mësuarit progresiv (si modeli i shekullit 21, për shembull). Shumë efektiv dhe i favorshëm për të mësuarit në qendër të nxënësve. Por çfarë do të thotë kjo?

Realiteti është që nuk ka përgjigje të vetme sepse mësimi dhe të mësuarit mund të konsiderohen si ngjarje të vetme ose “gjëra” individuale. E gjithë lënda është një grumbull retorikash derisa ne bashkë me nxënësit të rrëmbejmë veshjet tona të bardha, të shkojmë në dhomën e eksperimentit dhe të studiojmë nën një mikroskop fenomenin teorik duke e bërë atë të prekshëm dhe të qartë për të gjithë. Por pa ndodhur kjo do të jetë e vështirë për të përcaktuar dashurinë tonë ndaj kësaj lënde.

Pra, ne kemi përcaktuar së bashku karakteristikat e një klase shummë efektive. Këto pika mund të shërbejnë që ju të “masni” veten tuaj për të kuptuar nëse shikoheni si një model.

10 Karakteristikat e një mjedisi të mësuar shumë efektiv

1. Nxënësit bëjnë pyetje të mira

Nuk është thjeshtë një pyetje e mirë, por me të vërtetë pyetjet janë të rëndësishme gjatë gjithë procesit të të mësuarit.

Roli i kuriozitetit është studiuar (dhe ndoshta nën-studiuar dhe nënvlerësuar), por mjafton të thuhet që nëse një nxënës hyn në ndonjë aktivitet mësimor me pak ose aspak kuriozitet natyror, perspektivat për ndërveprim kuptimplotë me tekstet, mediat dhe detyrat specifike janë të zymta. 

Shumë mësues i detyrojnë studentët që të bëjnë pyetje në fillim të mësimit, shpesh pa sukses. Pyetjet klishe që pasqyrojnë pak kuptueshmëri të përmbajtjes mund t’i dekurajojnë mësuesit nga “lejimi” i tyre. Por fakti mbetet – nëse studentët nuk mund të bëjnë pyetje të mëdha – diku është diçka e paprekur.

2. Pyetjet vlerësohen më shumë se përgjigjet

Pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Pra, ka kuptim që nëse pyetjet e mira duhet të udhëheqin mësimin, do të kishte vlerë të vendosur në këto pyetje. Kështu sa herë që të jetë e mundur e mundur të bëhen pyetje të mira të shtohen edhe notat për vlerësimin e pyetjeve, motivim i nxënësit që bën pyetjet më të mira (shkrim si një lloj mbishkrime në faqet e mëdha post-it në muret e klasës) përgëzim dhe respekt. Pas kësaj shihni dhe do të vëreni një ndryshim të dukshëm.

3. Idetë vijnë nga burime të ndryshme

Idetë për mësime, lexime, testime dhe projekte… duhet të vijnë nga një shumëllojshmëri burimesh. Nëse nuk ndodh kështu ju jeni duke shkuar në drejyimin e gabuar. Një alternativë? Konsiderojini si burime mentorë profesionistë dhe kulturorë, komunitet, ekspertë të përmbajtjes jashtë arsimit, madje edhe vetë studentët. Do të ketë zhvendosje të madhe në kredibilitet.

Dhe kur këto burime nuk pajtohen me njëri-tjetrin, përdorni këtë si një moment “të mësimnxënies” pa fund, sepse kjo është ajo që bota reale.

4. Përdorni modele të ndryshme mësimore

Mësimi i bazuar në hulumtime, mësimi i bazuar në projekte, mësimi i drejtpërdrejtë, të nxënit nga njëri-tjetri, shkolla në shkollë, e-Learning, mësimi me celular, klasa e kthyer…. mundësitë janë të pafundme. Shanset janë, është e pamundur që metodat të mos i përshtaten pjesës së përmbajtjes kurrikulës dhe diversitetit të nxënësve në klasën tuaj. Një karakteristikë e një klase mjaft efektive është, pra, diversiteti, i cili gjithashtu ka efekt anësor për të përmirësuar kapacitetin tuaj afatgjatë si mësues.

5. Mësimi në klasë “zbrazet” në një komunitet të lidhur

Në një mjedis shumë të efektshëm të mësimit, të mësuarit nuk duhet të ripaketohet rrënjësisht për të pasur kuptim në “botën reale”, por fillon dhe mbaron atje.

Nxënësit reflektojnë mbi Shekspirin për të kuptuar më mirë dhe ata mund të mbështesin atë lloj transferimi radikal që të ndodhë krejtësisht në mendjet e nxënësve me anë të dizajnit nuk mund të jetë ideja më e mirë. Kërkohet një plan i mirë për këtë lloj transferimi që nga fillimi i kësaj teme mësimore.

6. Mësimi personalizohet

Mësimi i personalizuar ka të ngjarë të jetë e ardhmja, por tani për tani përgjegjësia për studentët e rutimit është pothuajse tërësisht në supet e mësuesit të klasës. Kjo e bën personalizimin – dhe madje edhe diferencimin e qëndrueshëm – një sfidë. Një përgjigje është të personalizoni të mësuarit – në çfarëdo mase që planifikoni – sipas një sërë kriteresh – jo vetëm rezultatet e vlerësimit ose nivelin e leximit, por edhe interesin, gatishmërinë për përmbajtjen.

Pastaj, ndërsa rregulloni ritmin, pikat e hyrjes dhe ashpërsinë në përputhje me rrethanat, do të keni një shans më të mirë për të zbuluar atë që nxënësit vërtetë kanë nevojë.

7. Vlerësimi është i vazhdueshëm, autentik, transparent dhe kurrë ndëshkues

Vlerësimi është thjesht një tentativë (shpesh hamendësuese) për të arritur në atë që një nxënës kupton. Sa më i rrallë, klinik, i zymtë ose kërcënues është, aq më shumë do t’i ndash “studentët e mirë” nga “mendimtarët e mirë”. Dhe ideja “klinike” ka pak të bëjë me formatin e testit, dhe më shumë ka të bëjë me tonin e emocionet e klasës në përgjithësi. Pse testohen studentët? Çfarë ka në të për ta dhe mundësitë e tyre të ardhshme për t’u përmirësuar?

Dhe reagimet janë të shpejta edhe kur “gradimi” nuk mund të jetë.

8. Kriteret për sukses janë të balancuara dhe transparente.

Studentët nuk duhet të mendojnë se çfarë “suksesi” duket në një klasë shumë efektive. Gjithashtu, nuk duhet të peshohet tërësisht në “pjesëmarrjen”, rezultatet e vlerësimit, qëndrimin ose faktorë të tjerë individualë, por në mënyrë kuptimplotë të shkrirë në një kuadër koheziv që ka kuptim – jo për ju, kolegët tuaj ose për librat e ekspertëve në raftin tuaj, por për vetë studentët.

9. Zakonet e të mësuarit modelohen vazhdimisht

Njohurive, meta-njohëse, dhe sjellje “sende të mira” është modeluar vazhdimisht. Kurioziteti, këmbëngulja, fleksibiliteti, përparësia, kreativiteti, bashkëpunimi, rishikimi, madje edhe zakonet klasike të mendjes janë të gjitha vendet e mrekullueshme për të filluar. Pra, ajo që studentët mësojnë nga ata që janë rreth tyre është më pak drejtpërdrejtë didaktike dhe më indirekte dhe vëzhguese.

10. Ka mundësi praktike

Mendimi i vjetër rishikohet. Gabimet e vjetra reflektohen. Idetë komplekse rihapen nga këndvështrime të reja. Konceptet divergjente janë në kontrast. Taksonomia e Bloom udhëhiqet vazhdimisht lart e poshtë, nga e thjeshta në kompleks, në një përpjekje për të maksimizuar mundësitë e nxënësit për të mësuar dhe për të treguar kuptueshmërinë e përmbajtjes.

(A. Hoxhaj)

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Nga buron trishtimi i vogël në ditën e parë të shkollës?

Next Article

Si të jeni të lumtur në shkollë?

Related Posts