Formular vlerësimi i performancës së mësuesit

Ky është një model vlerësimi i punës për mësuesit. Ju mund të bazoheni në të, në rast se jeni të interesuar në përpilimin apo marrjen e një formulari të tillë.

Model vlerësimi i punës për mësuesen/mësuesin ……………….

Shkolla: ………………

Plotësuar, datë …….

Vlerësim Pune

Për mësuesin ……………

Për periudhën Shtator 2016 – Janar 2017

• Emri: ………………

• Mbiemri: …………………

• Datëlindja: ………………..

• Vendlindja: …………………

• Adresa e banimit: ……L. …. Rruga ….…

• Telefon: Fix:……… Cel:…………….

• Shkolla që ka kryer dhe ku: (Universiteti) ……. (Qyteti) 

• Shkolla e mbaruar ………….

• Data e diplomimit: ………….

• Dega apo profili ………………..

• Me diplomë ka fituar titullin: …………………

• Periudha e Studimit : E filloi ……./……/……..mbaroi studimet me …../…../………..

• Vjetërsia në punë ………. nga këto në arsim: …………

• Kategoria që ka ……………….

• Data e fillimit të punës në këtë shkollë: ……/…/……./

• Koha që punon në këtë shkollë: ….vjet ………muaj ……..ditë.

• Lloji i emërimit në shkollën tuaj …… Definitive ose me kontrate ………..

Vlerësimi

Është korrekte me disiplinën formale në punë. 

Përgatitje ditore sistematike.

Përdor sistematikisht teknologjinë didaktike në mësimdhënie.

Përdor metodat e reja të mësimdhënies me efikasitet.

Siguron pjesëmarrjen aktive në mësimdhënie dhe mësimnxënie.

Punon shpeshherë për zbulimin e talenteve dhe organizon punë të diferencuar me ta.

Ka nxënës fitues në olimpiada dhe konkurse.

Ka rezultate të larta në kalueshmëri dhe me nivel cilësor nën mesatar.

Bën vlerësime reale gjatë orës së mësimit.

Është aktivizuar pjesërisht në zbatimin e planit vjetor.

Ka ndërtuar marrëdhënie të mira me kolegët dhe komunitetin e prindërve.

Ka marrë pjesë në të gjitha trajnimet e organizuara nga D.A.R dhe ka fituar kredite.

Ka pasur vlerësime pozitive në veprimtarinë e saj në punë.

Nuk ka marrë masa disiplinore.

(Shënim: ky vlerësim është specifik, por që ju shërben si shembull) 

Drejtori i shkollës ………………………………..

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Mësimdhënia dhe të nxënit për nxënësit me nevoja të veçanta

Next Article

Historia e suksesit të drejtoreshës së shkollës “Misto Mame”, Ariana Maçi

Related Posts