Eksperti i arsimit, Fatmir Vejsiu: Komentet e mësuesit në fletët informuese ose raporte

Këto që do t’ju paraqesim sot janë disa këshilla nga eksperti i arsimit, Fatmir Vejsiu në lidhje me komentet që duhet të bëjnë mësuesit në fletët informuese ose raportet për nxënësit drejtuar prindërve të tyre. Sipas tij, shkrimi i komenteve në fletët informuese kërkon përpjekje. Njihuni me shembujt.

Fletët informuese duhet t’u japin prindërve informata thelbësore lidhur me përparimin e fëmijës së tyre në shkollë. Formate të ndryshme përdoren duke përfshirë “notat” me shkronja (A, B, C, …), me numra (4 – 10), listën e lëndëve dhe komentet e mësuesve që tregojnë se si një fëmijë po përforcon në fusha të ndryshme.

Për secilën periudhë të fletës informuese, mësuesit zakonisht shkruajnë komente përshkruese për çdo nxënës. Këto vërejtje me shkrim nxjerrin në pah pikat e forta të studentit dhe shpesh ofrojnë mënyra se si fëmija mund të përmirësojë punën e tij akademike dhe/ose sjelljen në klasë.

Shkrimi i komenteve në fletët informuese kërkon përpjekje. Nëse shkruhen vetëm deklarata negative, prindi mund të ndihet i kapitulluar dhe kështu të mos jetë në gjendje të ndihmojë fëmijën e tij në të ardhmen. 

Shembuj të fjalëve që duhet të shmangen definitivisht, janë:

• fëmija kurrë nuk do të…;

• fëmija nuk do të …;

• fëmija nuk mund të ….;

• fëmija gjithmonë do të….

Prindërit janë më të gatshëm të bashkëpunojnë nëse një koment në lidhje me dobësinë e një fëmije ndjek një anë pozitive të tij. Pra, është më produktive të theksohet forca e nxënësit së pari, pastaj të vazhdoni me shqetësimin tuaj, por duhet të siguroheni që kjo të jetë e shkruar në mënyrë konstruktive dhe realiste.

Për shembull, mund të shkruanit, “Beni shkëlqen në shkencë” dhe më pas shton, “Ai ka nevojë për më shumë mundësi për të zhvilluar aftësitë e tij të miqësisë me shokët dhe shoqet e klasës.”

Ose, shkruani diçka të tillë, “Ledia është miqësore dhe e pëlqyer”, dhe shtoni, “ajo do të përfitonte nga ushtrimi i shkathtësive të saj të leximit dhe të kuptuarit”.

Mësuesit duhet t’i zgjedhin me kujdes fjalët e tyre pasi fleta informuese është pjesë e “procesverbalit” të përhershëm të fëmijës.

Shembuj të mbiemrave pozitive me anë të të cilave përshkruajmë fëmijët:

 • i vëmendshëm
 • i sjellshëm
 • i përgjegjshëm
 • i drejtë
 • miqësor
 • trim
 • i zhytur në mendime
 • tërësor
 • i sigurt në vetvete
 • i zgjuar
 • bashkëpunues
 • i dobishëm
 • i ndershëm
 • i respektueshëm
 • efikas
 • i talentuar
 • i disiplinuar
 • i sinqertë
 • shumë punëtor
 • i besueshëm
 • krijues
 • bujar
 • zemërmirë
 • i pjekur
 • kureshtar
 • artistik
 • entuziast

Ja një frazë: “Është një model pozitiv për shokët e klasës”

Meqenëse komentet e mësuesit duhet të jenë sa më specifike të jetë e mundur, nuk duhet të përdoren fjalë të dykuptimta të tilla si të mrekullueshme, të mira ose të mëdha.

Shembuj të deklarimeve në lidhje me pikat e forta të nxënësit:

 • Ka njohuri të gjëra …
 • Me entuziazëm merr pjesë në …
 • Demonstron punë superiore në …
 • Kupton shpejt…
 • Krenohet për punën e tij /saj…
 • Demonstron nismën…
 • Dëgjon dhe ndjek orientimet mirë…
 • Kërkon përgjegjësi dhe ndjek…
 • Shpreh ide në mënyrë të qartë
 • Shkruan histori interesante
 • Ekspozon aftësitë organizative
 • Bën punë me finesë, të plotë…
 • Kërkon informacionin në mënyrë të pavarur
 • Përdor Anglishten saktë
 • Ka një ndjenjë të këndshme të humorit
 • Është i pëlqyer nga kolegët
 • Demonstron aftësitë eliderit..

Shembuj të komenteve inkurajuese (për të përdorur kur një nxënës po përparon)

 • Ka zhvilluar një qëndrim pozitiv ndaj …
 • Ka përparuar në …
 • Ka treguar një dëshirë për të …
 • Ka treguar progres të qëndrueshëm në …
 • Ka treguar përmirësim të dukshëm në …
 • Ka demonstruar shkathtësi sociale në rritje, të tilla si …
 • Tregon entuziazëm për …
 • Po fiton aftësi akademike, të tilla si …
 • A është duke zhvilluar rregulla të qëndrueshme të punës, siç është …
 • Po bëhet vetë-mbështetës.
 • Po zhvillon aftësitë e përqendrimit
 • Po fiton vetëbesim
 • Po bëhet një dëgjues i mirë
 • Po e zë kohën e tij në mënyrë konstruktive
 • Po zhvillon mënyra më pozitive për të bashkëvepruar me të tjerët
 • Po bëhet bashkëpunues kur punon në grup

Shembuj për t’u përdorur kur shqetësimet janë të dukshme dhe një nxënësi ka nevojë për ndihmë:

 • Nevojitet ndihmë për të rritur aftësitë akademike, si …
 • Demonstron se ka nevojë për përpjekje të vazhdueshme dhe motivim, sidomos në …
 • Mund të përfitojë nga …
 • Duhet të inkurajohet që të pajtohet me rregullat e shkollës, si ..
 • Demonstron një nevojë për aftësi të përmirësuara të ndërveprimit shoqëror, si …
 • Mund të përfitojë nga përmirësimi i qendrimit të tij ndaj të punës, të tilla si …
 • Duhet të inkurajohet të dëgjojë dhe t’i kushtojë vëmendje veprimeve në klasë
 • Nevojitet ndihmë për të kuptuar udhëzimet
 • Kërkon përsëritje për të ruajtur informacionin
 • Ka nevojë inkurajimi për të punuar në punën e tij
 • Demonstron një nevojë për mbikëqyrje të drejtpërdrejtë për të përfunduar punën
 • Duhet të inkurajohet të punojë më ngadalë dhe me saktësi
 • Do të përfitonte nga mbikëqyrja e detyrave të shtëpisë
 • Kërkon mbështetje për të bashkëvepruar me shokët e klasës në një mënyrë pozitive
 • Do të përfitonte nga mësimi i vetë-kontrollit
 • Duhet të inkurajohet të pranojë përgjegjësinë për gabimet e tij dhe/ose sjelljen e keqe
 • Duhet të demonstrojë përmirësim në punën akademike nëse ai duhet të fitojë bazat e nevojshme për këtë notë.

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Përfitimet që sjell sporti tek fëmijët me aftësi ndryshe

Next Article

Çfarë i bën mësuesit të paharrueshëm?

Related Posts