Arsimi parauniversitar Kosovë/ Ditari personal i mësimdhënësit për vlerësimin e nxënësve

Mësimdhënësi Mentor Hajrizi, ka përgatitur një ditar personal tashmë të përpunuar për të gjithë mësimdhënësit e të gjitha fushave. Atë e keni të gatshëm tani dhe mund ta shfrytëzoni për aktivitetet mësimore të nxënësve tuaj.

DITARI PERSONAL I MËSIMDHËNËSIT PËR VLERËSIMIN E NXËNËSVE

SIPAS KORNIZËS SË KURRIKULËS SË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Ditari personal është bërë kusht i domosdoshëm për të gjithë mësimdhënësit kosovarë. Ai shërben për rezultatet e vlerësimit formativ në nivelin e arritjes së rezultateve të të nxënit. 

Vlerësimi përmbledhës në Kosovë realizohet në tri periudha mësimore: Shtator – Dhjetor; Janar – Mars dhe Prill – Qershor. Për secilën periudhë mësimore rezultatet evidentohen në ditarin personal të mësimdhënësit me komente dhe me nota për nivelin e arritjes së rezultateve të të nxënit.

Mësimdhënësi Mentor Hajrizi, ka përgatitur një ditar personal tashmë të përpunuar për të gjithë mësimdhënësit e të gjitha fushave. Atë e keni të gatshëm tani dhe mund ta shfrytëzoni për aktivitetet mësimore të nxënësve tuaj që me fillimin e periudhës së dytë mësimore.  

SQARIM: 

VP1 (60%)

A – angazhim në klasë

D – detyra e shtëpisë

K – kuize

D – debate

P – prezantime me gojë

E – ese

T – teste

P – portofolio

P – projektet dhe puna praktike

VP2 (40%)

Vlerësimi përmbledhës 2 realizohet nëpërmjet një instrumenti vlerësues. Këtë instrument vlerësues duhet ta përcaktojnë aktivet profesionale në nivel shkolle.

© Portali Shkollor Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Si të ndihmojmë nxënësit me nevoja të veçanta?

Next Article

Një reflektim mbi sfidat e pandemisë për mësimdhënien dhe mësimnxënien nga Julinda Toda

Related Posts