A është mësuesi nxënës?

Ndërsa mësuesit përfshihen në procesin e të menduarit lidhur me sjelljen e tyre ata thonë, “Më duhet më shumë praktikë me …” ose “Unë jam shumë i emocionuar nga sa kam mësuar …” ose “Unë kam nevojë për të shkuar më thellë në këtë material …”

Kur analizojmë nëse një mësues është i aftë të përcjellë te nxënësit dijen e planifikuar në program, ne nuk ndalemi vetëm te ajo që vërejmë në një moment, por ne jemi të shqetësuar nëse mësuesi ka aftësi të qëndrueshme që do t’u shërbejnë. Ashtu siç vazhdojnë të mësojnë, rriten profesionalisht dhe reagojnë pozitivisht ndaj ndryshimeve.

Duke parë këtë ne sugjerojmë që prova e rritjes dhe zhvillimit profesional të këtyre metodave mund të realizohet duke mbledhur të dhënat e vëzhgimit të vetë mësuesit, të kolegëve të tij si dhe vëzhgimit të drejtuesit të shkollës apo ekspertëve të tjerë të institucioneve arsimore.

Disa shkolla janë zhvilluar sondazhe, mjete për vëzhgimin e procesit të grupit dhe gazeta për të ofruar të dhëna në lidhje me aftësitë metodologjike të mësuesve.

Këto të dhëna, të cilat mund të pasqyrojnë dhe promovojnë kapacitetin e mësimdhënësve duhet të peshohen në mënyrë të konsiderueshme sa ato të performancës së nxënësve. Janë të dhëna se si efektivisht mësuesit janë nxënës të vazhdueshëm të cilët mund të japin dhe marrin reagime për t’u rritur profesionalisht.

Në fund të fundit, është vlerësim në lidhje me përmirësimin dhe rritjen, jo ndëshkimin?

5 kategoritë e nevojave të mësimdhënësve

Njohës: Mësimdhënësit duhet të sfidohen në mënyrë njohëse dhe emocionale, vazhdimisht të planifikojnë, të angazhohen dhe të reflektojnë në përvojat e të mësuarit.

Fizike: Mësuesit duhet të ndjehen të sigurt, të shëndetshëm, të aftë, elastik dhe të fortë.

Emocional: Mësuesit duhet të jenë pa stres, në një mjedis të besueshëm dhe vlerësues.

Social: Mësuesit duhet të jenë në marrëdhënie bashkëpunuese, të ndërvarura, reciproke.

Shpirtërore: Mësimdhënësit duhet të kapërcejnë parëndësinë në kurrikulë dhe të jenë të përkushtuar për të arritur vlerën më të madhe të asaj që bëjnë ata, qëllimi është të çojnë drejt një bote më të mirë, më të bukur dhe harmonike nxënësit e tyre.

Ndërtimi i kapacitetit të mësuesit

Zakonet e të menduarit: Si mësues, ne duhet ta kuptojmë se ndërsa vëzhgojmë mësimdhënësit që udhëzojnë përmbajtjen, ne gjithashtu duhet të vëzhgojmë dhe t’i ndihmojmë mësuesit të vëzhgojnë prirjet e tyre. Është ky koncept shumë i hollë për të qenë mësues. Njerëzit që merren me këtë pyetje kërkojnë dëshmi të zakoneve të mendjes.

Për shembull, mësuesit janë vërejtur:

1. Të hapur për të mësuarit e vazhdueshëm – Të kesh përulësinë të thuash, “Kam shumë më tepër për të mësuar” dhe dëshiroj të zbuloj.

2. Mendimi për të menduarit – Planifikimi, monitorimi dhe reflektimi i rregullt mbi veprimet dhe detyrat, të qenit i vetëdijshëm për mendimet, strategjitë, ndjenjat e veprimet tuaja dhe efektet e tyre mbi të tjerët.

3. Zgjidhja e problemeve – Çështja e qartësimit, grumbullimi i të dhënave dhe rishqyrtimi i informacionit, si:

  • Mbledhja e të dhënave përmes të gjitha shqisave
  • Pyetje dhe paraqitje të problemeve
  • Përpjekja për saktësi

4. Komunikimi në mënyrë efektive – si me gojë ashtu edhe me shkrim nga:

  • Dëgjimi me mirëkuptim dhe ndjeshmëri
  • Komunikimi me qartësi dhe saktësi
  • Mendimi i ndërvarur

5. Krijimi, imagjinata dhe inovacioni – Gjenerimi i zgjidhjeve dhe strategjive, duke krijuar dhe iniciuar ide dhe alternativa të reja.

6. Përgjegjshmëria – Tentimi i mënyrave të reja dhe të ndryshme edhe nëse ka një shans për dështim. Është sikur jetoni në skaj të paaftësisë suaj dhe ju duhet të merrni një shans duke u larguar nga buza dhe provoni një sipërmarrje të re të të mësuarit.

7. Qëndrueshmëria – Vendosmëria për të përfunduar me sukses një detyrë. Duke kërkuar mënyra për të arritur qëllimin tuaj. Mos hiqni dorë.

Ndërsa mësuesit përfshihen në procesin e të menduarit lidhur me sjelljen e tyre ata thonë, “Më duhet më shumë praktikë me …” ose “Unë jam shumë i emocionuar nga sa kam mësuar …” ose “Unë kam nevojë për të shkuar më thellë në këtë material …” Në këtë mënyrë ata kanë zhvilluar dëshirën për të përmirësuar dhe mësuar vazhdimisht.

Mënyra të tilla reflektimi duhet të zhvillohen, ushqehen, mbështeten dhe praktikohen rregullisht. Mjedisi dhe kultura e shkollës duhet të nderojnë dhe inkurajojnë mësuesit. Shkollat me kultura mbështetëse kanë më shumë gjasa të nxisin rritje të ndjeshme mes mësuesve të saj.

Ashtu si fëmija, mësuesit janë një përbërje e motivimeve njerëzore dhe disiplinave zhvillimore.

A. Hoxhaj

© Portali Shkollor – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Mësimi i personalizuar, çelësi për transformimin e arsimit

Next Article

Libri, digjitalizimi, biblioteka dhe nxënësi

Related Posts