A e dini se të gjithë mësojmë ndryshe? Ja cilat janë stilet kryesore të të nxënit

Mënyra se si mendoni reflektohet në mënyrën e studimit. Psikologët, pas vitesh hulumtimesh, kanë identifikuar stile të ndryshme të të mësuarit që korrespondojnë me mënyrat e ndryshme të të nxënit. Njohja e tyre është e rëndësishme për të ndihmuar më mirë studentët, duke shmangur humbjen e kohës dhe energjisë së tyre, duke i dekurajuar ata.

Stilet njohëse të të mësuarit: Cilat janë ato?

STILI PERCEPTUES

Stili perceptues përcakton mënyrën në të cilën i qasemi materialit studimor për të marrë informacionin e nevojshëm; me fjale te tjera. është faza e parë e studimit, ajo e leximit dhe analizimit të burimeve.

Ekzistojnë dy stile themelore të perceptimit:

  • ANALITIK: stili i atyre që së pari i perceptojnë detajet dhe vetëm më vonë i bashkojnë ato për të formuar një pamje unike.
  • GLOBAL: stili i atyre që së pari kuptojnë tablonë e madhe dhe më pas.

Ekziston një provë shumë e thjeshtë për të gjetur se cili është stili juaj perceptues (ose ai i fëmijëve tuaj); shikoni këtë foto dhe përpiquni të thoni se cilën letër e shihni më parë:

Nëse stili juaj është analitik, së pari do të shihni shkronjën A; nëse stili juaj është global, së pari do të shihni shkronjën F.

STILI MNEMONIK

Stili mnemonik është ai që përcakton mënyrat në të cilat secili prej nesh do të përpiqet të memorizojë informacionin që do të studiohet.

Ekzistojnë dy stile kryesore mnemonike:

  • VERBAL: është stili i atyre që përmbledhin dhe shndërrojnë informacionin në tekst të shkruar.
  • VIZUAL: është stili i atyre që “mendojnë në imazhe”; këta studentë do të mësojnë përmendësh fotografi, grafikë dhe informacione sikur të ishin fotografi.

Stili verbal është tipik për ata që, duke dashur të përmbledhin informacionin, do të krijojnë një përmbledhje ose një hartë konceptuale; stili vizual është tipik për ata që do të nënvizojnë me ngjyra të ndryshme dhe do të krijojnë një hartë mendjeje ose grafikë të ilustruar.

Dhe dy stile mnemonike dytësore:

  • SISTEMATIK: është stili i atyre që vazhdojnë me hapa të vegjël, duke analizuar të gjitha detajet e lëndës së studimit një nga një.
  • INTUITIVE: është stili i atyre që formulojnë një hipotezë mbi temën e studimit dhe më pas përpiqen ta hedhin poshtë ose provojnë atë, duke analizuar të gjithë elementët në dispozicion.

Sigurisht, këto stile njohëse të të mësuarit nuk duhet të konsiderohen në terma “të pastër”: ka një mijë hije dhe kombinime. Me fjalë të tjera, secili prej nesh mëson në një mënyrë të ndryshme dhe unike. Sidoqoftë, njohja e stileve kryesore do t’i ndihmojë prindërit, mësuesit dhe kujdestarët të sugjerojnë një metodë studimi që i afrohet stilit të të mësuarit të secilit.

BIBLIOGRAFI

Boscolo P. (1981), Inteligjencat dhe ndryshimet individuale. Në AA.VV., Inteligjenca dhe diversiteti, Loescher, Torino.

Boscolo P. (1986), Psikologjia e të mësuarit në shkollë, Torino, Utet

De Beni R., Pazzaglia F., Molin A., Zamperlin C. (2001), Psikologjia njohëse e të mësuarit, Erickson, Trento

Cornoldi C., De Beni R., (2001), Të mësuarit për të studiuar 2, Erickson, Trento

©Portali Shkollor– Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Programi i gjuhës angleze për klasat e para

Next Article

Letra më domethënëse që një mësuese ja drejton prindërve të nxënësve të saj...

Related Posts