6 këshilla për krijimin e grupeve efektive të studentëve

Grupimi i nxënësve është i lehtë, por krijimi i grupeve efektive të studentëve kërkon më shumë kujdes dhe zgjuarsi. Fuqia e këtyre 6 pikave janë në rangun e ideve kështu që mirpritini ato.

Më poshtë janë disa ide për të ndihmuar në lehtësimin e punës në grup në klasën tuaj të cilat janë përgatitur nga mësues të huaj dhe me eksperiencë në mësimdhënie. Kushtet në vendin tonë janë ende larg kushteve të mësimdhënies në botë por gjithsesi ju mund të mësoni nga eksperienca e kolegëve. Fuqia e këtyre 6 pikave janë në rangun e ideve kështu që mirpritini ato. 

Tipi i parë përcakton aftësinë studentore në kuptim e çfarë mund të bëjnë studentët pa kërkuar ndihmë, çfarë mund të bëjnë me mbështetje dhe çfarë nuk mund ta bëjnë as vetëm dhe as me mbështetje. Kjo është e ndryshme për secilin student, dhe të kuptuarit e këtyre shkallëve për studentët mund të ndihmojë në informimin e vendimeve të grupimit, nëse jeni duke përdorur një model të mësimit të bashkëmoshatarëve, grupim aftësish ose një qasje tjetër.

Sugjerimi i Mack Meekin për të shqyrtuar të mësuarit në bazë të problemeve në një mjedis grupor është veçanërisht i dobishëm në atë që gjithashtu siguron një lidhje me hartimin e kurrikulës dhe udhëzimit, në vend që të jetë thjesht një strategji grupimi. Nxënësit që merren me mësimin e bazuar në probleme, vetë do të bëjnë kërkesa unike në kurrikulë. Domethënë, kurrikula duhet të përshtatet për të përshtatur qasjen e të nxënit në bazë të problemit, siç do të jetë udhëzimi dhe pastaj, në fund të fundit, vetë grupimi. Ndryshimet këtu kërkojnë përshtatje.

6 këshilla për krijimin e grupeve të studentëve

1. Krijo një ZPD Zone

Vygotsky theksoi nevojën për ndërveprimin e kolegëve në mënyrë që mësimdhënia të jetë sa më konstruktive. Ndërveprimi duhet të jetë i strukturuar në atë mënyrë që nxënësit të jenë në konkurrencë me njëri-tjetrin dhe të “shtyhen” jashtë zonës së rehatisë. Vygotsky i referohet kësaj zone si zona qëndrore e zhvillimit (ZPD – Zone of Proximal Development). Megjithëse ky është një argument i njohur, implementimi i ZPD-së është një punë konstruktive. Çdo nxënës ka zonën e tij të asaj që di dhe që është i mundur të dije. Kur dija është afër kufirit të jashtëm të ZPD-së, nxënësit janë të sfiduar për të ndërtuar dijen. Ndërtimi arrihet nëpërmjet ndërveprimit me shokët brenda një zone të ngjashme qëndrore zhvillimi.

2. Inkurajojini nxënësit të luftojnë

Njohja e mosmarrëveshjeve është gjë e mirë.

3. Numrat kanë vlerë të madhe

4-7 nxënës në grup.

4. Lavdërimet 

Lavdëroni dinamikën e mirë të grupit.

5. Jepini atyre diçka për të bërë

Hulumtimi i Visschers-Pleijers et al. (2006) studionte përceptimin dhe karekteristikat e diskutimit efektiv në grup në PBL (Problem-Based Learning – Të mësuarit bazuar tek problemi). Ky hulumtim rezultoj në katër tema kryesore. Këta përfshinë (1) pyetje për shpjegimin, (2) integrimi dhe aplikimi i dijes, (3) diskutimi i opinioneve dhe mendimeve të ndryshme, dhe (4) drejtimi dhe nmonitorimi i diskutimit. Duket që këto katër tema kryesore janë të rrethuara nga shumë diskutime. Mund të argumentohet më tej që PBL-ja nuk është një sistem një kalimsh. Mësimi më i thellë i nxënësve mund të ketë nevojë të kaloje tre fazat disa herë duke e rianalizuar problemin.

6. Lehtësoni

Instruktori duhet të lehtësoje bashkimin e skuadres duke lehtësuar procesin e ideve të momentit. Ekipet e bashkuara lejojnë të gjithë që të flasin. Shpesh nxënësit me përformancë më të dobët hezitojnë të japin një përgjigje, por ato do të marrin pjesë nëse janë në një skuadër të bashkuar. Kur nxënësit ndërpresin ose tallen me shpjegimet më të thjeshta, bashkimi thyhet. Ekipet e bashkuara mirë kërkojnë dhe gjejnë njohurite speciale që secili anëtarë i grupit ka. Instruktori duhet ta lehtësoje këtë proces.

(A. Hoxhaj)

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Viti i ri shkollor, ambiente të reja për nxënësit e Tiranës

Next Article

20 pika për t'u bërë një mësues më i mirë

Related Posts